VAKTTORNET December 2011

TEMA

Är det Gud som straffar oss?

Vad är orsaken till att antalet katastrofer har ökat så markant?

TEMA

Varför så många naturkatastrofer?

Jesus förutsade att katastroferna skulle bli fler och fler. Vad innebär det för oss?

TEMA

Vad gör man om det inträffar en naturkatastrof?

Hur kan man förbereda sig rent praktiskt? Hur kan ett nära förhållande till Gud hjälpa dig i en krissituation?

TEMA

Inga fler katastrofer!

Naturkatastrofer är en del av livet nu, men Bibeln visar att det snart kommer att ske en förändring.

UNDERVISA DINA BARN

De kallades ”Åskans söner”

Läs berättelsen om Jakob och Johannes och ta reda på hur man ska vara mot andra människor.