Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Varför så många naturkatastrofer?

Varför så många naturkatastrofer?

MAN hör ofta om naturkatastrofer på nyheterna. Fler människor än någonsin tidigare blir offer för katastrofer. Ett belgiskt center för katastrofstudier (Centre for Research on the Epidemiology of Disasters) rapporterar att det enbart under 2010 inträffade 373 katastrofer och att över 296 000 dog.

Antalet rapporterade katastrofer har också ökat markant under de senaste årtiondena. Mellan 1975 och 1999 rapporterades knappt 300 katastrofer om året. Men mellan 2000 och 2010 var medeltalet katastrofer nästan 400 om året. Har du kanske undrat: Varför inträffar det så många katastrofer nu?

Människor kallar ofta naturkatastrofer ”Guds verk”, men de är inte Guds verk. Gud orsakar inte de katastrofer som drabbar så många i våra dagar. Men Bibeln har faktiskt förutsagt att det skulle inträffa katastrofer i vår tid. I Matteus 24:7, 8 kan vi läsa Jesu ord: ”Det skall vara hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra. Allt detta är början till nödens våndor.” Varför förutsade Jesus de här händelserna, och vad betyder de för oss?

Jesus, Guds Son, sade det här som svar på en fråga som han fick: ”Vad skall vara tecknet ... på avslutningen på tingens ordning?” (Matteus 24:3) Han berättade om olika händelser som skulle inträffa, bland annat sådana katastrofer som nämndes tidigare. Han sade sedan något mycket tänkvärt: ”När ni ser detta inträffa, [vet ni] att Guds kungarike är nära.” (Lukas 21:31) De här naturkatastroferna har därför stor betydelse för oss. De visar att revolutionerande förändringar är mycket nära.

Krafter som bidrar till katastrofer

Men många undrar ändå: Om Gud inte är orsak till katastroferna vem eller vad är det då? Vi kan förstå svaret bara om vi inser en viktig sanning som Bibeln nämner: ”Hela världen ligger i den ondes våld.” (1 Johannes 5:19) Den här bibelversen visar att det inte är Gud som orsakar de bedrövliga förhållandena i världen, utan i många fall hans fiende, ”den onde” – som på andra ställen i Bibeln kallas Djävulen. (Uppenbarelseboken 12:9, 12)

Den här fienden till Gud, som styrs av sina egna själviska mål, anser inte att ett människoliv är mycket värt. Eftersom han behärskar hela världen, har han underblåst samma anda bland människorna. Bibeln framhåller det när den förutsäger att människorna i ”de sista dagarna” ska ”älska sig själva, vara penningkära, inbilska, övermodiga”. (2 Timoteus 3:1, 2) Det är därför inte förvånande att Djävulen har skapat en världsordning som gynnas av att människor är på det här sättet. Han uppmuntrar till självisk och girig exploatering som ofta leder till att människor tar skada.

Hur bidrar girigheten i världen till våra dagars katastrofer? I en FN-rapport om katastroferna i världen sägs det: ”Befolkningen är alltför ofta koncentrerad till riskområden, till exempel floddeltan. Dessutom skadar skogsskövling och torrläggning av våtmarker miljöns förmåga att stå emot påfrestningar. Till allt detta kommer hotet om den globala klimatförändringen och de stigande havsnivåerna till följd av den ökade koncentrationen av växthusgaser ... som orsakats av mänsklig verksamhet.” Även om mycket av denna ”mänskliga verksamhet” sägs främja ekonomisk tillväxt, är den i själva verket en produkt av den själviska och giriga anda som genomsyrar världen.

Många experter inser därför att omdömeslös mänsklig verksamhet har intensifierat de förödande verkningarna av katastroferna. I själva verket har människor spelat Djävulen i händerna genom att understödja ett system som förvärrar katastroferna.

Vi ser alltså att många katastrofer är ett resultat av omdömeslös mänsklig verksamhet. Somliga katastrofer skulle inte heller ha varit så förödande om de hade inträffat på andra platser. I många delar av världen har effekterna av naturkatastroferna förvärrats av samvetslösa individers oärlighet eller av att många människor tvingas bo i riskfyllda områden på grund av de ekonomiska och sociala skillnaderna i dagens värld. Naturligtvis drabbas många människor av katastrofer, inte på grund av någon människas fel eller försummelse, utan på grund av ”tid och oförutsedd händelse”. (Predikaren 9:11)

Men om du skulle drabbas av en katastrof, vad kan du då göra? Vi ska nu se vad man kan göra för att minska följderna när katastrofer inträffar.