Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Inga fler katastrofer!

Inga fler katastrofer!

HUR skulle du reagera om någon sade till dig: ”Snart kommer det inte att inträffa några fler katastrofer”? Du skulle kanske svara: ”Det är ett önsketänkande. Naturkatastrofer kommer vi alltid att ha.” Eller tänker du kanske att det bara är ett skämt.

Även om det verkar som om det alltid kommer att inträffa naturkatastrofer, så finns det hopp om att det ska bli en förändring. Men förändringen ska inte komma genom människors ansträngningar. Människor kan inte helt och fullt förstå allt som händer i naturen, än mindre kontrollera eller förändra det. Kung Salomo i det forntida Israel, som var känd för sin vishet och iakttagelseförmåga, skrev: ”Människan [kan] inte ... komma underfund med det som görs under solen; hur mycket människan än mödar sig för att söka, kommer hon ändå inte underfund med det. Och även om hon säger att hon är så vis att hon vet det, kan hon ändå inte komma underfund med det.” (Predikaren 8:17)

Om människor inte kan sätta stopp för naturkatastroferna, vem kan då göra det? Bibeln visar att vår Skapare ska göra det. Det var han som satte i gång jordens ekologiska system, bland annat vattnets kretslopp. (Predikaren 1:7) Och till skillnad från människor har Gud obegränsad kraft. Profeten Jeremia intygade det, när han sade: ”Suveräne Herre Jehova! Se, du är den som har gjort himlen och jorden genom din stora kraft och genom din uträckta arm. För dig är ingenting för underbart.” (Jeremia 32:17) Eftersom Gud har skapat jorden och alla naturkrafterna, vet han naturligtvis vad som behöver göras för att människor ska kunna bo på jorden i frid och trygghet. (Psalm 37:11; 115:16)

Hur ska då Gud genomföra den nödvändiga förändringen? Som du kanske minns nämnde den andra artikeln i den här serien att allt det hemska som händer på jorden i våra dagar utgör ett ”tecken” som markerar ”avslutningen på tingens ordning”. Jesus sade: ”När ni ser detta inträffa, [vet ni] att Guds kungarike är nära.” (Matteus 24:3; Lukas 21:31) Guds kungarike, en himmelsk regering som Gud upprättat, ska genomföra stora förändringar på jorden, till och med ta kontroll över naturkrafterna. Även om Jehova Gud har makt att själv genomföra den här förändringen, har han valt att delegera den uppgiften till sin Son. Så här sade profeten Daniel: ”Åt honom gavs herravälde och ära och kungamakt, för att alla folk, folkgrupper och språk skulle tjäna honom.” (Daniel 7:14)

Guds Son, Jesus Kristus, har fått den makt som behövs för att genomföra alla de förändringar som krävs för att göra jorden till en underbar plats. När Jesus var på jorden för två tusen år sedan visade han i liten skala att han kan kontrollera naturkrafterna. Då han och hans lärjungar vid ett tillfälle befann sig i en båt på Galileiska sjön ”blev det plötsligt ett mycket våldsamt stormväder, och vågorna slog oavbrutet in i båten, så att båten var nära att bli fylld”. Hans lärjungar fick panik. De fruktade för sina liv och bad Jesus om hjälp. Vad gjorde Jesus? Han talade helt enkelt ”strängt till vinden och sade till sjön: ’Tig! Var tyst!’ Och vinden lade sig, och det blev alldeles vindstilla.” Hans lärjungar blev förundrade och frågade: ”Vem är det här egentligen, eftersom till och med vinden och sjön lyder honom?” (Markus 4:37–41)

Nu befinner sig Jesus i andevärlden och har fått ännu större makt och myndighet. Som kung i Guds rike har han ansvaret och förmågan att genomföra alla de förändringar som behövs för att människor ska kunna leva i frid och trygghet på jorden.

Men som vi har sett orsakas eller förvärras många av problemen och katastroferna av giriga och själviska människor. Vad ska Guds rike göra med sådana människor om de vägrar att ändra sig? Bibeln säger att Herren Jesus kommer ”från himlen med sina mäktiga änglar i en flammande eld” och ”låter hämnd komma över dem som inte känner Gud och dem som inte lyder de goda nyheterna om vår Herre Jesus”. Ja, han ska ”störta dem i fördärvet som fördärvar jorden”. (2 Thessalonikerna 1:7, 8; Uppenbarelseboken 11:18)

Därefter kommer ”kungarnas Kung”, Jesus Kristus, att ta full kontroll över naturkrafterna. (Uppenbarelseboken 19:16) Han kommer att se till att Guds rikes undersåtar inte längre drabbas av några katastrofer. Han ska använda sin makt till att reglera de meteorologiska krafterna så att vädret och årstiderna blir till nytta och glädje för människorna. Då kommer det som Jehova Gud för länge sedan lovade sitt folk att uppfyllas: ”Jag [skall] ge er regnskurar i rätt tid, och landet skall ge sin avkastning, och markens träd skall ge sin frukt.” (3 Moseboken 26:4) Människor kommer att kunna bygga hus utan att vara rädda för att förlora dem i en katastrof: ”De skall bygga hus och bo i dem; och de skall plantera vingårdar och äta deras frukt.” (Jesaja 65:21)

Vad måste man göra?

Precis som många andra tycker du säkert om tanken på att få leva i en värld utan förödande katastrofer. Men vad måste du göra för att få uppleva det? Eftersom de ”som inte känner Gud” och de ”som inte lyder de goda nyheterna” inte ska få leva i den kommande världen, måste man nu skaffa sig kunskap om Gud och understödja det styre som han har bestämt ska råda över jorden. Gud vill att vi ska lära känna honom och lyda de goda nyheterna om det rike som han har upprättat genom sin Son.

Det bästa sättet att göra det på är att studera Bibeln. Den talar om vad vi behöver göra för att få leva i den trygga miljön under Guds rikes styre. Varför inte be Jehovas vittnen hjälpa dig att ta reda på vad Bibeln lär? De hjälper dig gärna. En sak är säker – om du lär känna Gud och lyder de goda nyheterna kommer orden i Ordspråksboken 1:33 att uppfyllas på dig: ”Den som lyssnar till mig skall bo i trygghet och inte behöva frukta olyckans skräck.”