Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Minns du?

Minns du?

Hur noga har du läst igenom de senaste numren av Vakttornet? Pröva ditt minne med hjälp av de här frågorna:

Ska de kristna be till Jesus?

Nej. Jesus lärde sina lärjungar att be till Jehova, precis som han själv gjorde. (Matt. 6:6–9; Joh. 11:41; 16:23) Vi gör alltså som de första kristna och ber till Jehova, inte till Jesus. (Apg. 4:24, 30; Kol. 1:3) (1/1, sidan 14)

Hur kan vi förbereda oss för minneshögtiden varje år?

Vi kan bland annat följa bibelläsningsschemat inför minneshögtiden. Vi kan också utöka vår insats i tjänsten under den här perioden och även ta oss tid att be och att begrunda det hopp Jehova har gett oss. (15/1, sidan 14–16)

Hur gick det för de två egyptiska fångarna som berättade om sina märkliga drömmar för Josef?

Josef sa till munskänken att farao skulle låta honom få sin ställning tillbaka. Bagaren däremot fick veta att han skulle bli dödad och hängd på en påle. Båda de här förutsägelserna slog in. (1 Mos. 40:1–22) (1/2, sidan 12–14)

Vilken överraskning fick vännerna i Japan?

De fick en 128-sidig utgåva av Matteusevangeliet, med texten hämtad direkt från den japanska utgåvan av Nya världens översättning. Vännerna sprider den nu i tjänsten på fältet, och många som inte känner till så mycket om Bibeln vill gärna läsa den. (15/2, sidan 3)

Vilka förhållanden under det första århundradet gjorde det lättare för de kristna att sprida de goda nyheterna?

Tack vare Pax Romana kunde de kristna predika under relativt fredliga förhållanden. Det fanns också ett bra vägnät som de kunde utnyttja. Dessutom talade många i romarriket grekiska, och det underlättade spridningen av de goda nyheterna, bland annat till de judar som bodde runt om i riket. Lärjungarna kunde också dra nytta av romerska lagar när de försvarade de goda nyheterna. (15/2, sidan 20–23)

Varför firar de sanna kristna inte påsk?

Jesus uppmanade sina efterföljare att högtidlighålla minnet av hans död, inte hans uppståndelse. (Luk. 22:19, 20) (1/3, sidan 8)

Varför har bibliska förebilder och motbilder inte nämnts så ofta i vår litteratur på senare år?

Bibeln visar att en del personer var förebilder till någonting större, och ett exempel på det finns i Galaterna 4:21–31. Men vi försöker inte hitta förebilder och motbilder i bibliska personer eller händelser om det inte finns någon tydlig grund för det i Bibeln. Däremot finns det mycket vi kan lära oss av de personer och händelser som nämns i Bibeln. (Rom. 15:4) (15/3, sidan 17, 18)

Varför är ett papyrusfragment som hittades på en sophög i Egypten av intresse för oss?

I början av 1900-talet upptäcktes ett papyrusfragment som innehöll delar av Johannes evangelium. Det hade förmodligen skrivits bara ett par årtionden efter det att Johannes skrev sin bok. Innehållet bekräftar att texten har bevarats intakt till våra dagar och att Bibeln är tillförlitlig. (1/4, sidan 10, 11)

Varför är det kärleksfullt att utesluta en person som syndar allvarligt men inte ångrar sig?

Uteslutningsanordningen har sin grund i Bibeln och kan föra med sig goda resultat. (1 Kor. 5:11–13) Den ger ära åt Jehovas namn, skyddar församlingen och kan få den som syndat att vakna till. (15/4, sidan 29, 30)