Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Ska man be till Jesus?

Ska man be till Jesus?

NYLIGEN tillfrågades över 800 ungdomar från många olika religiösa samfund om de trodde att Jesus besvarar böner. Mer än 60 procent var helt övertygade om att han gör det. Men en av ungdomarna strök namnet Jesus och skrev ”Gud” i stället.

Vad tror du? Ska vi be till Jesus eller till Gud? * För att få svar på det ska vi börja med att se på hur Jesus lärde sina lärjungar att be.

VEM SA JESUS ATT VI SKULLE BE TILL?

Jesus visade vem vi ska be till, både i sin undervisning och genom sitt eget exempel.

Jesus exempel visar att vi ska be till Gud.

HANS UNDERVISNING: När en av lärjungarna ville att Jesus skulle lära dem be, svarade han: ”När ni ber skall ni säga: ’Fader.’” (Lukas 11:1, 2) Och i sin berömda bergspredikan uppmanade han dem som lyssnade till honom att be. Han sa: ”Be ... till din Fader.” Han försäkrade dem också: ”Gud, er Fader, vet ju vad ni behöver redan innan ni ber honom.” (Matteus 6:6, 8) Den sista kvällen som människa här på jorden sa han till sina lärjungar: ”Ifall ni ber Fadern om något, skall han ge er det i mitt namn.” (Johannes 16:23) Jesus lärde oss alltså att vi ska be till den som är både hans Far och vår Far, Jehova Gud. (Johannes 20:17)

HANS EXEMPEL: Jesus bad själv enligt det mönster som han lärt andra: ”Jag prisar dig offentligt, Fader, himlens och jordens Herre.” (Lukas 10:21) Vid ett annat tillfälle ”lyfte Jesus blicken mot himlen och sade: ’Fader, jag tackar dig för att du har hört mig.’” (Johannes 11:41) Och när han var döende bad han: ”Fader, i dina händer överlämnar jag min ande.” (Lukas 23:46) När Jesus bad till sin himmelske Far, ”himlens och jordens Herre”, gav han alla ett tydligt exempel att följa. (Matteus 11:25; 26:41, 42; 1 Johannes 2:6) Var det så Jesus lärjungar uppfattade hans undervisning?

VEM BAD DE FÖRSTA KRISTNA TILL?

Bara några veckor efter att Jesus återvänt till himlen blev hans lärjungar hotade och trakasserade av sina motståndare. (Apostlagärningarna 4:18) De bad naturligtvis om hjälp. Men vem bad de till? De ”höjde ... endräktigt sina röster till Gud” och bad att han skulle fortsätta att hjälpa dem ”genom ... Jesu namn”. (Apostlagärningarna 4:24, 30) Jesus lärjungar följde alltså hans anvisningar om bön. De bad till Gud, inte till Jesus.

Många år senare beskrev aposteln Paulus hur han och hans medarbetare brukade be. Han skrev till sina medkristna: ”Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Fader, när vi ber för er.” (Kolosserna 1:3) Paulus gav dessutom uppmaningen: ”Tacka alltid vår Gud och fader  för allt i vår herre Jesu Kristi namn.” (Efesierna 5:20, Bibel 2000) Det var alltså till Gud de skulle be, men naturligtvis i Jesus namn. (Kolosserna 3:17)

Precis som de första kristna kan vi visa att vi älskar Jesus genom att följa det han lärde om bön. (Johannes 14:15) Om vi riktar våra böner till vår himmelske Far, och enbart till honom, kommer vi att uppleva att Gud hör oss, och vi kommer att känna det som psalmisten: ”Jag fylls av kärlek, ty Jehova hör min röst ... I alla mina dagar skall jag ropa till honom.” (Psalm 116:1, 2) *

^ § 3 Enligt Bibeln är Gud och Jesus inte jämlika. Se kapitel 4 i boken Vad lär Bibeln?, utgiven av Jehovas vittnen.

^ § 11 För att Gud ska lyssna till våra böner måste vi anstränga oss för att uppfylla hans krav. Du kan läsa mer om det här ämnet i kapitel 17 i boken Vad lär Bibeln?