Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Varför vi högtidlighåller Herrens kvällsmåltid

Varför vi högtidlighåller Herrens kvällsmåltid

”Fortsätt att göra detta till minne av mig.” (1 KOR. 11:24)

1, 2. Vad gjorde Jesus kvällen den 14 nisan år 33? (Se den inledande bilden.)

FULLMÅNEN lyser upp kvällshimlen över Jerusalem den 14 nisan år 33 v.t., och Jesus och hans apostlar har firat påsken till minne av att israeliterna blev befriade ur Egypten 1 500 år tidigare. Tillsammans med sina elva trogna apostlar äter Jesus nu en särskild måltid, något som hans efterföljare sedan kommer att göra varje år på årsdagen av hans död för att minnas den. * (Matt. 26:1, 2)

2 Jesus ber en bön, skickar runt osyrat bröd till apostlarna och säger: ”Ta det, ät.” Sedan tar han en bägare med vin, ber ännu en bön och säger: ”Drick av den, ni alla.” (Matt. 26:26, 27) Det är bara bröd och vin som skickas runt på det här sättet. Det är en betydelsefull kväll, och Jesus har fortfarande mycket att säga till sina trogna lärjungar.

3. Vilka frågor kommer vi att ta upp i den här artikeln?

 3 Så gick det till när Jesus instiftade ”Herrens kvällsmåltid”, som hålls till minne av hans död. (1 Kor. 11:20) Men en del kanske undrar varför vi ska minnas Jesus död. Vad står brödet och vinet för? Hur kan vi förbereda oss för den här högtiden? Vilka bör ta del av brödet och vinet? Och hur visar de kristna att de sätter värde på sitt hopp?

VARFÖR SKA VI MINNAS JESUS DÖD?

4. Vad blev möjligt för oss tack vare Jesus död?

4 Eftersom vi är Adams avkomlingar har vi ärvt synd och död. (Rom. 5:12) Ingen ofullkomlig människa kan ge Gud en lösen för sitt eget eller någon annans liv. (Ps. 49:6–9) Men Jesus gav sitt fullkomliga liv och bar fram värdet av det som en lösen till Gud. Tack vare det kan vi se fram emot att få leva för evigt, fria från synd och död. (Rom. 6:23; 1 Kor. 15:21, 22)

5. a) Hur vet vi att Jehova och Jesus älskar oss? b) Varför bör vi vara med vid minneshögtiden?

5 Återlösningen är ett bevis på att Jehova älskar oss människor. (Joh. 3:16) Och att Jesus gav sitt liv för oss visar att han också älskar oss. Redan innan han kom till jorden var han en ”mästerlig arbetare”, och hans ”glädje var hos människosönerna”. (Ords. 8:30, 31) Vi uppskattar verkligen allt Jehova och Jesus har gjort för oss, och därför vill vi vara med vid minneshögtiden. Vi följer Jesus uppmaning: ”Fortsätt att göra detta till minne av mig.” (1 Kor. 11:23–25)

VAD STÅR BRÖDET OCH VINET FÖR?

6. Hur ska vi betrakta brödet och vinet som används vid minneshögtiden?

6 När Jesus instiftade minneshögtiden förvandlades inte brödet och vinet på något mirakulöst sätt till hans bokstavliga kött och blod. Han sa i stället om brödet: ”Detta betyder min kropp.” Och om vinet sa han: ”Detta betyder mitt blod, ’förbundets blod’, som skall utgjutas till förmån för många.” (Mark. 14:22–24) Brödet och vinet skulle alltså betraktas som symboler.

7. Vad symboliserar brödet som används vid minneshögtiden?

7 Vid det här viktiga tillfället år 33 använde Jesus osyrat bröd som hade blivit över från påskmåltiden. (2 Mos. 12:8) I Bibeln används surdeg ibland som en symbol för synd. (Matt. 16:6, 11, 12; Luk. 12:1) Så att Jesus använde osyrat bröd var lämpligt, eftersom det symboliserade hans syndfria kropp. (Hebr. 7:26) Det är därför den typen av bröd används vid minneshögtiden.

8. Vad symboliserar vinet som används vid minneshögtiden?

8 Vinet som Jesus använde den 14 nisan år 33 symboliserade hans blod, och det är på samma sätt med det vin som används vid minneshögtiden i vår tid. På Golgota, som ligger utanför Jerusalem, utgöts hans blod ”till förlåtelse för synder”. (Matt. 26:28; 27:33) Eftersom vi uppskattar den här värdefulla gåvan, är det bra att vi personligen förbereder oss för det årliga firandet av Herrens kvällsmåltid. Hur kan vi göra det?

HUR KAN MAN FÖRBEREDA SIG?

9. a) Varför är det viktigt att vi följer bibelläsningsschemat inför minneshögtiden? b) Hur känner du för lösenanordningen?

9 Om vi följer schemat för bibelläsning som finns i Forska dagligen i Skrifterna kan det hjälpa oss att begrunda det Jesus gjorde dagarna före sin död. Det i sin tur kan hjälpa oss att förbereda  vårt hjärta för minneshögtiden. * ”Vi ser fram emot minneshögtiden”, skrev en syster som hade förlorat sin pappa i döden. ”Den blir viktigare för oss för varje år som går. Jag kommer ihåg när jag stod inne på begravningsbyrån ..., tittade på min kära pappa och kände djup tacksamhet för lösenanordningen. ... Visst kände jag till alla bibelställen och kunde förklara dem. Men det var först när vi drabbades av dödsfall i familjen som mitt hjärta fylldes av uppskattning och glädje över vad lösenoffret innebär för oss.” Ja, när vi förbereder oss för minneshögtiden är det bra att vi tänker på hur Jesus lösenoffer påverkar oss personligen.

Använd de verktyg som finns för att förbereda ditt hjärta för minneshögtiden. (Se paragraf 9.)

10. Vad kan vi mer göra för att förbereda oss för minneshögtiden?

10 Ett annat sätt att förbereda sig för minneshögtiden kan vara att utöka sin insats i tjänsten på fältet, kanske genom att vara hjälppionjär. När vi inbjuder andra till minneshögtiden kommer vi att tala om Jehova, hans son och hoppet om evigt liv. Då kommer vi att känna oss nöjda, eftersom vi vet att vi har gjort det som Jehova vill att vi ska göra. (Ps. 148:12, 13)

11. Hur tog några av de kristna i Korinth del av brödet och vinet på ett ovärdigt sätt?

11 När du förbereder dig för Herrens kvällsmåltid kan du begrunda det som aposteln Paulus skrev till församlingen i Korinth. (Läs 1 Korinthierna 11:27–34.) Han sa att om någon skulle äta av brödet och dricka av vinet på ett ovärdigt eller respektlöst sätt, skulle han vara ”skyldig beträffande Herrens [Jesus] kropp och blod”. Så en smord kristen måste ”godkänna sig själv efter ingående prövning” innan han kan ta del av brödet och vinet. Annars ”äter och dricker [han] sig själv till dom”. På grund av sitt olämpliga uppförande var många av korinthierna ”svaga och sjukliga”, och en del var till och med andligt döda. Det är möjligt att en del åt och drack så mycket före eller under minneshögtiden att de inte orkade vara uppmärksamma, varken mentalt eller andligt. När de tog del av brödet och  vinet på ett så respektlöst sätt fick de inte Jehovas godkännande.

12. a) Vad liknade Paulus minneshögtiden vid, och vilken varning gav han? b) Vad ska en kristen som har begått en allvarlig synd göra?

12 Paulus liknade minneshögtiden vid en måltid och sa varnande till dem som tog del: ”Ni kan inte dricka Jehovas bägare och demoners bägare; ni kan inte ha andel i ’Jehovas bord’ och i demoners bord.” (1 Kor. 10:16–21) Om någon som tar del av brödet och vinet vid minneshögtiden har begått en allvarlig synd bör han söka andlig hjälp. (Läs Jakob 5:14–16.) Om hans handlingssätt visar att han ångrat sig är det inte respektlöst mot Jesus lösenoffer att han tar del av brödet och vinet. (Luk. 3:8)

13. Varför är det bra att nämna vårt hopp i våra böner?

13 När vi förbereder oss för minneshögtiden är det bra att vi tar oss tid att be och att begrunda det hopp som Jehova har gett just oss. Ingen av oss skulle vilja vara respektlös mot Jesus lösenoffer. Därför tar vi inte del av brödet och vinet utan att ha tydliga bevis för att vi verkligen är smorda. Hur kan man då veta om man ska ta del eller inte?

VILKA SKA TA DEL?

14. Vilket samband finns det mellan det nya förbundet och dem som tar del av brödet och vinet?

14 De som ska ta del av brödet och vinet är helt säkra på att de är delaktiga i det nya förbundet. Jesus sa om vinet: ”Denna bägare betyder det nya förbundet i kraft av mitt blod.” (1 Kor. 11:25) Genom profeten Jeremia förutsade Jehova att han skulle sluta ett nytt förbund som skilde sig från lagförbundet som han hade slutit med israeliterna. (Läs Jeremia 31:31–34.) Gud har slutit det nya förbundet med de andliga israeliterna. (Gal. 6:15, 16) Det nya förbundet gjordes giltigt genom Jesus offerdöd och trädde i kraft genom hans utgjutna blod. (Luk. 22:20) Jesus är det nya förbundets medlare. De lojala smorda, som ingår i det förbundet, kommer att vara tillsammans med Jesus i himlen. (Hebr. 8:6; 9:15)

15. Vilka ingår i förbundet om ett kungarike, och vad kan de se fram emot om de är trogna?

15 De som är smorda vet att de även ingår i förbundet om ett kungarike. (Läs Lukas 12:32.) Jesus slöt det här förbundet med sina smorda efterföljare, som lojalt höll ut tillsammans med honom ”i hans lidanden”. (Fil. 3:10) De trogna smorda som lever i dag ingår också i det här förbundet och kommer att få regera som kungar tillsammans med Kristus i himlen för evigt. (Upp. 22:5) Det är de som ska ta del av brödet och vinet vid Herrens kvällsmåltid.

16. Förklara kort vad Romarna 8:15–17 betyder.

16 De smorda är helt övertygade om att de är Guds barn och att de kan ta del av brödet och vinet. (Läs Romarna 8:15–17.) Lägg märke till att Paulus använde det arameiska ordet ”Abba”, som betyder ”o Fader!” Det var ett uttryck som ett barn kunde använda när det tilltalade sin pappa, eftersom det var både förtroligt och respektfullt. Det återspeglar det särskilda förhållande de smorda har till Jehova när de får ”en ande som hör adoption som söner till”. Guds ande vittnar tillsammans med deras ande, så att de är helt säkra på att de  är hans smorda söner. Det handlar inte om att de har förlorat intresset för att leva på jorden. De vet att om de förblir trogna till sin död kommer de att få bli kungar i himlen tillsammans med Jesus. I vår tid är bara några få av de 144 000 kvar på jorden. De vet att de ”har en smörjelse från den helige”, Jehova. (1 Joh. 2:20; Upp. 14:1) Det är genom hans ande som de ropar ”Abba, Fader!” Tänk att ha ett sådant förhållande till Jehova!

HUR PÅVERKAR DITT HOPP DIG?

17. Vilket hopp har de smorda, och hur ser de på det?

17 Om du är en smord kristen har ditt himmelska hopp en viktig plats i dina personliga böner. Bibeln påverkar dig också på ett speciellt sätt. När den talar om bröllopet i himlen mellan Jesus och hans brud så vet du att det gäller dig, och du ser fram emot att få vara en del av Kristus brud. (Joh. 3:27–29; 2 Kor. 11:2; Upp. 21:2, 9–14) Eller när du läser om hur Gud älskar sina andliga barn, så känner du: ”Det här handlar om mig.” Och när du läser anvisningar i Bibeln som riktar sig särskilt till Guds smorda söner, så motiverar den heliga anden dig att följa dem och tänka: ”Det här är riktat till mig.” Guds ande och din ande vittnar på så sätt tillsammans om att du har hoppet om att få leva i himlen.

18. Vilket hopp har de ”andra fåren”, och hur känner du för det?

18 Om du å andra sidan tillhör den ”stora skaran” av ”andra får” har Gud gett dig ett hopp om att få leva på jorden. (Upp. 7:9; Joh. 10:16) Du ser fram emot att få leva i paradiset, och du tycker om att begrunda Bibelns löften om framtiden på jorden. Du gläds åt utsikten att få leva under fridsamma förhållanden tillsammans med din familj och dina vänner. Du väntar ivrigt på att matbrist, fattigdom, lidande, sjukdom och död ska försvinna. (Ps. 37:10, 11, 29; 67:6; 72:7, 16; Jes. 33:24) Du längtar efter att få välkomna dem som får uppstå från de döda och som har hoppet att få leva för evigt på jorden. (Joh. 5:28, 29) Du är tacksam för att Jehova har gett dig det jordiska hoppet. Så även om du inte tar del av brödet och vinet vid minneshögtiden, är du närvarande för att visa att du uppskattar Jesus lösenoffer.

KOMMER DU ATT VARA DÄR?

19, 20. a) Hur kan ditt hopp bli verklighet? b) Varför kommer du att vara med vid minneshögtiden?

19 Oavsett vilket hopp du har kan det bara bli verklighet om du har tro på Jehova Gud, Jesus Kristus och anordningen med lösen. Vid minneshögtiden kommer du att kunna begrunda ditt hopp och värdet av Jesus offerdöd. Så gör som miljoner andra – var med vid Herrens kvällsmåltid som kommer att hållas i Rikets salar och andra lokaler över hela världen efter solnedgången fredagen den 3 april 2015.

20 Minneshögtiden kan hjälpa dig att bygga upp din uppskattning av Jesus lösenoffer. Lyssna uppmärksamt på det tal som kommer att hållas. Det kan motivera dig att berätta för andra om det du har lärt dig om Jehovas kärlek och hans storslagna avsikt för mänskligheten. (Matt. 22:34–40) Så gör allt du kan för att vara med vid Herrens kvällsmåltid.

^ § 1 För hebréerna började dygnet vid solnedgången och slutade nästa dag vid solnedgången.

^ § 9 Se avsnitt 16 i Studieguiden.