VAKTTORNET (STUDIEUPPLAGAN) Juni 2015

Den här tidskriften innehåller artiklar som kommer att studeras mellan den 27 juli och 30 augusti 2015.

Kristus – Guds kraft

De underverk Jesus gjorde var inte bara till nytta för människor i det forntida Israel, utan de visar också vad han ska göra för mänskligheten i en nära framtid.

Han älskade människor

Vad visar Jesus underverk om hur han känner för oss människor?

Vi kan bevara oss rena

Bibeln nämner tre saker som kan hjälpa oss att stå emot orena begär.

”Om Kingsley kan, så kan jag!”

Kingsley från Sri Lanka gjorde enorma ansträngningar för att klara av en uppgift som var över på bara några minuter.

Mönsterbönen – hur påverkar den ditt liv? (Del 1)

Varför började Jesus den här bönen med att säga ”vår Fader” och inte ”min Fader”?

Mönsterbönen – hur påverkar den ditt liv? (Del 2)

När vi ber Gud om att få ”vårt bröd för denna dag”, ber vi faktiskt om mer än att bara själva få den mat vi behöver för den dagen.

”Ni behöver ... uthållighet”

Läs om fyra saker som Jehova har gett oss för att vi ska kunna hålla ut under prövande situationer.

Minns du?

Har du läst de senaste numren av Vakttornet? Pröva ditt minne med hjälp av de här frågorna.