Numeri 6:1-27

6  Dan Yehovah taigi Moses:  „Taigi den Israelsma: ’Efu wan man noso wan uma sweri gi Yehovah taki a o libi leki wan Nasireisma,+  dan a no musu gebroiki win noso tra sani di abi sopi na ini. A no musu dringi asin di meki fu win noso asin di meki fu tra sortu sopi.+ A no musu dringi nowan sani di meki fu droifi èn a no musu nyan nowan droifi, awinsi na drei wan.  Solanga a de wan Nasireisma, a no musu nyan nowan sani fu wan droifibon. A no musu nyan droifi di no lepi ete èn srefi den buba fu droifi a no musu nyan.  A heri pisi ten di a sweri fu libi leki wan Nasireisma, a no musu koti en ede-wiwiri.+ Solanga den dei no pasa di a pramisi Yehovah fu libi leki wan Nasireisma, a musu de santa èn a musu meki en ede-wiwiri gro.+  Solanga den dei no pasa di a pramisi Yehovah fu libi leki wan Nasireisma, a no musu kon krosibei fu wan dedeskin.+  Awinsi en papa, en mama, en brada, noso en sisa dede, toku a no musu du wan sani di ben o meki taki a no krin moro,+ fu di a langa wiwiri fu en e sori taki a de wan Nasireisma.  Solanga a de wan Nasireisma, Yehovah e si en leki wan santa sma.  Ma efu wantronso wan sma dede krosibei fu en,+ dan a no de wan santa Nasireisma moro. Na a dei te a o krin ensrefi, a musu krebi en ede.+ Na tapu a di fu seibi dei a musu krebi en ede. 10  Na a di fu aiti dei, a musu tyari tu stondoifi noso tu yongu osodoifi gi a priester na a mofodoro fu a konmakandra-tenti.+ 11  A priester o gi Gado a wan doifi leki sondu-ofrandi+ èn a trawan leki bron-ofrandi.+ Dan a priester musu aksi pardon gi a sondu fu a Nasireisma, fu di a kon krosibei fu wan dedeskin. Na a dei dati a musu meki ensrefi kon santa. 12  Solanga a de wan Nasireisma, a musu libi leki wan Nasireisma+ di gi ensrefi abra na Yehovah. A musu tyari wan yongu manskapu fu wán yari leki pardon-ofrandi.+ Den dei di a ben libi kaba leki wan Nasireisma no e teri moro, fu di a ben du wan sani di meki taki a no krin moro. 13  Disi na a wèt di abi fu du nanga wan Nasireisma: Na a dei te a kaba dini leki wan Nasireisma,+ den o tyari en go na a mofodoro fu a konmakandra-tenti. 14  Disi na den ofrandi di a musu tyari gi Yehovah: Leki bron-ofrandi, a musu tyari wan yongu manskapu di abi wán yari èn di no abi nowan mankeri.+ Leki sondu-ofrandi, a musu tyari wan yongu umaskapu di abi wán yari èn di no abi nowan mankeri.+ A freide-ofrandi fu en musu de wan manskapu di no abi nowan mankeri.+ 15  Boiti dati, a musu tyari wan baskita di abi lingakuku fu fini blon+ di moksi nanga oli,+ nanga buskutu di no abi srudeki èn di un lobi oli na tapu.+ A musu tyari den sani disi makandra nanga wan nyanyan-ofrandi+ èn wan dringi-ofrandi.+ 16  Dan a priester musu gi den sani disi na Yehovah. A musu tyari a sondu-ofrandi nanga a bron-ofrandi.+ 17  A musu tyari a manskapu leki wan freide-ofrandi+ gi Yehovah, makandra nanga a baskita di abi buskutu sondro srudeki. A priester musu tyari wan nyanyan-ofrandi+ nanga wan dringi-ofrandi tu. 18  A Nasireisma musu krebi en ede+ na a mofodoro fu a konmakandra-tenti èn a musu poti a wiwiri na tapu a faya di e bron na ondro a freide-ofrandi. 19  Baka dati, a priester musu teki wan fesisei bowtu fu a manskapu di bori,+ a musu teki wán lingakuku sondro srudeki+ na ini a baskita, èn wán buskutu sondro srudeki, dan a musu poti den na ini den anu fu a Nasireisma, baka te a Nasireisma krebi en ede. 20  A priester musu buweigi den sani disi go-kon leki wan ofrandi na fesi Yehovah.+ A de wan santa sani gi a priester. A musu kisi en makandra nanga a borsu+ di a buweigi go-kon leki ofrandi èn a futu fu a manskapu di de spesrutu gi a priester.+ Baka dati a sma di ben de wan Nasireisma abi primisi fu dringi win.+ 21  Efu wan Nasireisma sweri taki a o tyari ofrandi gi Yehovah, boiti den wan di a musu tyari kaba, dan a musu du soleki fa a sweri. Dati na a wèt fu den Nasireisma.’”+ 22  Dan Yehovah taigi Moses: 23  „Taigi Aron nanga den manpikin fu en: ’Disi na fa un musu blesi+ den Israelsma: 24  „Meki Yehovah blesi+ unu èn kibri unu.+ 25  Meki Yehovah prisiri+ nanga unu èn meki a feni unu bun.+ 26  Meki Yehovah poti prakseri na unu+ èn meki a sorgu taki sani waka bun gi unu.”’+ 27  Den musu kari mi nen+ te den e blesi den Israelsma, dan mi o blesi den.”+

Futuwortu