Numeri 33:1-56

33  Disi na den presi pe den Israelsma hari go leki wan legre+ di Moses nanga Aron+ tyari den komoto na Egepte.+  Ibri leisi Moses ben skrifi pe den ben e go, soleki fa Yehovah ben taki. Disi na den presi pe den go:+  Na a di fu tinafeifi dei fu a fosi mun,+ den komoto na Rameses.+ A dei leti baka a Paskafesa,+ ala den Egeptesma si fa den Israelsma ben e gowe libi Egepte nanga prisiri.*+  A heri pisi ten dati, den Egeptesma ben e beri ala den fosi pikin fu den+ di Yehovah ben kiri. Yehovah ben strafu den gado fu den tu.+  Na so den Israelsma komoto fu Rameses+ èn den go seti kampu na Sukot.+  Dan den komoto na Sukot èn den go tan na Etam,+ na a lanki fu a sabana.  Di den gowe fu Etam, den drai go baka na Pi-Hakirot+ pe de ben kan si a presi Bâal-Seifon.+ Ne den go seti kampu na Mikdol.+  Di den komoto na Pi-Hakirot, den pasa na ini a se+ go na a sabana.+ Den ben waka dri dei langa na ini Etam-sabana,+ dan den seti kampu na Mara.+  Di den hari komoto fu Mara, den go na Elim.+ Na Elim twarfu watra-olo èn seibitenti palmbon ben de. Ne den seti kampu drape. 10  Baka dati den komoto fu Elim èn den go tan na a Redi Se. 11  Dan den komoto fu a Redi Se èn den go seti kampu na ini Sin-sabana.+ 12  Di den komoto na Sin-sabana, den go tan na Dofka. 13  Bakaten den gowe fu Dofka èn den go tan na Alus. 14  Dan den komoto na Alus èn den go tan na Rafidim.+ Drape a pipel no ben abi watra fu dringi. 15  Baka dati den komoto na Rafidim èn den go tan na ini Sinai-sabana.+ 16  Baka wan pisi ten, den komoto fu Sinai-sabana èn den go tan na Kibrot-Hatafa.+ 17  Dan den hari gowe fu Kibrot-Hatafa fu go tan na Haserot.+ 18  Baka di den komoto na Haserot, den go tan na Ritma. 19  Di den gowe fu Ritma, den go seti kampu na Rimon-Peres. 20  Fu Rimon-Peres den gowe go tan na Libna. 21  Bakaten den komoto na Libna èn den go tan na Risa. 22  Dan den gowe fu Risa èn den go seti kampu na Kehelata. 23  Fu Kehelata den gowe go tan na Safer-bergi. 24  Baka dati den komoto fu Safer-bergi èn den seti kampu+ na Harada. 25  Fu Harada den gowe go tan na Makelot. 26  Dan den komoto+ fu Makelot èn den go seti kampu na Tahat. 27  Di den komoto na Tahat, den go tan na Tera. 28  Ne den hari gowe fu Tera èn den go seti kampu na Mitka. 29  Baka di den komoto na Mitka, den go tan na Hasmona. 30  Fu Hasmona, den gowe go tan na Moserot. 31  Dan den komoto na Moserot èn den go seti kampu na Bene-Yakan.+ 32  Baka dati den komoto na Bene-Yakan èn den go tan na Hor-Hagitkad. 33  Ne den komoto na Hor-Hagitkad èn den go tan na Yotbata.+ 34  Bakaten den gowe fu Yotbata, dan den go tan na Abrona. 35  Fu Abrona den gowe go tan na Eseyon-Geiber.+ 36  Dan den komoto na Eseyon-Geiber èn den go seti kampu na Kades na ini Sin-sabana.+ 37  Baka wan pisi ten den hari gowe fu Kades èn den go tan na Hor-bergi,+ na a lanki fu a kondre Edom. 38  Dan Aron go na tapu Hor-bergi soleki fa Yehovah ben taki. Drape a dede na a fosi dei fu a di fu feifi mun. A sani disi pasa fotenti yari baka di den Israelsma komoto na Egepte.+ 39  Aron ben abi wán hondro tutenti na dri yari di a dede na tapu Hor-bergi. 40  Di a kownu fu Arad+ ben e tan na Negeb+ na ini a kondre Kanan, a yere taki den Israelsma de na pasi e kon. 41  Bakaten den komoto fu Hor-bergi+ èn den go seti kampu na Salmona. 42  Baka di den gowe fu Salmona, den go tan na Funon. 43  Fu Funon den gowe go tan na Obot.+ 44  Dan den komoto fu Obot èn den go seti kampu na Iye-Abarim,* na a lanki fu Moab.+ 45  Di den gowe fu Iyim, den go seti kampu na Dibon-Gad.+ 46  Baka dati den komoto na Dibon-Gad èn den go tan na Almon-Diblatayim. 47  Fu Almon-Diblatayim+ den gowe go tan na Abarim-bergikontren,+ na abrasei fu Neibo.+ 48  Te fu kaba, den gowe fu Abarim-bergikontren èn den go tan na ini Moab-sabana+ na Yordan-liba, abrasei fu Yerikow. 49  Na so den tan na sei Yordan-liba na ini Moab-sabana. Den ben seti kampu fu Bet-Yesimot+ te na Abel-Sitim.+ 50  Drape na ini Moab-sabana na Yordan-liba, abrasei fu Yerikow,+ Yehovah taigi Moses: 51  „Taigi den Israelsma: ’Now unu o abra Yordan-liba fu go na ini a kondre Kanan.+ 52  Un musu yagi ala sma di e tan na ini a kondre, èn un musu broko ala den ston popki+ nanga den isri popki di den e anbegi leki gado.+ Un musu broko ala den santa hei presi pe den e anbegi den gado fu den.+ 53  Dan un musu teki a kondre abra èn un musu tan na ini, bika mi o gi unu a kondre disi.+ 54  Un musu iti lòt+ fu prati a kondre na mindri den famiri nanga den lo fu unu.+ Efu wan lo bigi, dan a musu kisi wan bigi kontren, èn efu wan lo pikin, dan a musu kisi wan pikin kontren.+ Na a lòt o sori sortu kontren ibri lo o kisi.+ Ibri sma o kisi wan pisi gron na ini a kontren fu en lo.+ 55  Ma efu unu no yagi den sma fu a kondre,+ dan den o tron leki prin na ini un ai èn leki maka na un seibere. Den o kwinsi unu te unu o tan na ini a kondre.+ 56  Den sani di mi ben prakseri fu du nanga den, mi o du nanga unu.’”+

Futuwortu

Luku a marki na Eks 14:8.
Hebrewtongo: „Iyim (noso, brokopresi) fu Abarim.” Vers 45 e kari a presi disi Iyim.