Numeri 1:1-54

1  Di den Israelsma ben de na ini Sinai-sabana+ na a fosi dei fu a di fu tu mun na ini a di fu tu yari baka di den komoto na Egepte,+ dan Yehovah taigi Moses na ini a konmakandra-tenti:+  „Teri+ ala den mansma fu Israel. Na ini ala den lo nanga den famiri fu den, un musu teri ibri mansma èn un musu skrifi a nen fu ibriwan fu den.  Den musu de mansma fu tutenti yari noso moro owru,+ èn den musu man wroko na ini a legre fu Israel.+ Yu nanga Aron musu skrifi den nen fu den sma di de na ini den difrenti grupu.  Meki wan tu fu den man yepi unu. Teki wán man fu ibri lo. A musu de edeman fu wan famiri na ini a lo fu na afo fu en.+  Disi na den nen fu den man di musu yepi unu: Fu a lo fu Ruben,+ un musu teki Elisur,+ a manpikin fu Sedeyur.  Fu a lo fu Simeon,+ un musu teki Selumiyel,+ a manpikin fu Surisadai.  Fu a lo fu Yuda,+ un musu teki Naheson,+ a manpikin fu Aminadab.  Fu a lo fu Isaskar,+ un musu teki Netaneyel,+ a manpikin fu Suwar.  Fu a lo fu Seibulon,+ un musu teki Eliab,+ a manpikin fu Heilon. 10  Dan yu abi den lo fu den manpikin fu Yosef.+ Fu a lo fu Efrayim,+ un musu teki Elisama, a manpikin fu Amihud. Fu a lo fu Manase,+ un musu teki Gamaliyel, a manpikin fu Pedasur. 11  Fu a lo fu Benyamin,+ un musu teki Abidan,+ a manpikin fu Gideoni. 12  Fu a lo fu Dan,+ un musu teki Ahiyeiser,+ a manpikin fu Amisadai. 13  Fu a lo fu Aser,+ un musu teki Pagiyel,+ a manpikin fu Okran. 14  Fu a lo fu Gad,+ un musu teki Eliasaf,+ a manpikin fu Dehuwel.+ 15  Fu a lo fu Naftali,+ un musu teki Ahira,+ a manpikin fu Enan. 16  Na den man disi, di de edeman+ na ini a lo fu den afo fu den, un musu teki na mindri a pipel fu yepi unu. Disi na den edeman fu den dusundusun sma fu Israel.”+ 17  Sobun, Moses nanga Aron teki den man disi di Gado ben kari na den nen. 18  Na a fosi dei fu a di fu tu mun, den tyari a pipel kon makandra, so taki den ben kan skrifi fu sortu famiri nanga lo den de.+ Den ben teri ibri man fu tutenti yari noso moro owru+ èn skrifi den nen fu den. 19  Den du soleki fa Yehovah ben taigi Moses. Moses ben de na ini Sinai-sabana di a teri ala den man disi èn di a skrifi den nen fu den.+ 20  Den bigin teri den manpikin fu den difrenti famiri fu a lo fu Ruben, a fosi pikin fu Israel.+ Di den kaba skrifi a nen fu ibri mansma fu tutenti yari noso moro owru, di ben kan wroko na ini a legre, 21  dan ala nanga ala a lo fu Ruben ben abi fotenti na siksi dusun nanga feifi hondro mansma.+ 22  Den teri den manpikin fu den difrenti famiri fu a lo fu Simeon.+ Di den kaba skrifi a nen fu ibri mansma fu tutenti yari noso moro owru, di ben kan wroko na ini a legre, 23  dan ala nanga ala a lo fu Simeon ben abi feifitenti na neigi dusun nanga dri hondro mansma.+ 24  Den teri den manpikin fu den difrenti famiri fu a lo fu Gad.+ Di den kaba skrifi a nen fu ibri mansma fu tutenti yari noso moro owru, di ben kan wroko na ini a legre, 25  dan ala nanga ala a lo fu Gad+ ben abi fotenti na feifi dusun siksi hondro nanga feifitenti mansma.+ 26  Den teri den manpikin fu den difrenti famiri fu a lo fu Yuda.+ Di den kaba skrifi a nen fu ibri mansma fu tutenti yari noso moro owru, di ben kan wroko na ini a legre, 27  dan ala nanga ala a lo fu Yuda ben abi seibitenti na fo dusun nanga siksi hondro mansma.+ 28  Den teri den manpikin fu den difrenti famiri fu a lo fu Isaskar.+ Di den kaba skrifi a nen fu ibri mansma fu tutenti yari noso moro owru, di ben kan wroko na ini a legre, 29  dan ala nanga ala a lo fu Isaskar ben abi feifitenti na fo dusun nanga fo hondro mansma.+ 30  Den teri den manpikin fu den difrenti famiri fu a lo fu Seibulon.+ Di den kaba skrifi a nen fu ibri mansma fu tutenti yari noso moro owru, di ben kan wroko na ini a legre, 31  dan ala nanga ala a lo fu Seibulon ben abi feifitenti na seibi dusun nanga fo hondro mansma.+ 32  Den teri den bakapikin fu Yosef di de na ini den difrenti famiri fu a lo fu en manpikin Efrayim.+ Di den kaba skrifi a nen fu ibri mansma fu tutenti yari noso moro owru, di ben kan wroko na ini a legre, 33  dan ala nanga ala a lo fu Efrayim+ ben abi fotenti dusun nanga feifi hondro mansma.+ 34  Den teri den manpikin fu den difrenti famiri fu a lo fu Manase.+ Di den kaba skrifi a nen fu ibri mansma fu tutenti yari noso moro owru, di ben kan wroko na ini a legre, 35  dan ala nanga ala a lo fu Manase ben abi dritenti na tu dusun nanga tu hondro mansma.+ 36  Den teri den manpikin fu den difrenti famiri fu a lo fu Benyamin.+ Di den kaba skrifi a nen fu ibri mansma fu tutenti yari noso moro owru, di ben kan wroko na ini a legre, 37  dan ala nanga ala a lo fu Benyamin ben abi dritenti na feifi dusun nanga fo hondro mansma.+ 38  Den teri den manpikin fu den difrenti famiri fu a lo fu Dan.+ Di den kaba skrifi a nen fu ibri mansma fu tutenti yari noso moro owru, di ben kan wroko na ini a legre, 39  dan ala nanga ala a lo fu Dan ben abi siksitenti na tu dusun nanga seibi hondro mansma.+ 40  Den teri den manpikin fu den difrenti famiri fu a lo fu Aser.+ Di den kaba skrifi a nen fu ibri mansma fu tutenti yari noso moro owru, di ben kan wroko na ini a legre, 41  dan ala nanga ala a lo fu Aser ben abi fotenti na wán dusun nanga feifi hondro mansma.+ 42  Den teri den manpikin fu den difrenti famiri fu a lo fu Naftali.+ Di den kaba skrifi a nen fu ibri mansma fu tutenti yari noso moro owru, di ben kan wroko na ini a legre, 43  dan ala nanga ala a lo fu Naftali ben abi feifitenti na dri dusun nanga fo hondro mansma.+ 44  Moses, Aron, nanga den twarfu edeman fu Israel ben skrifi den nen fu ala den mansma disi. Ibriwan fu den twarfu edeman ben teki presi gi a lo fu na afo fu en. 45  Di den kaba skrifi den nen fu ala den manpikin na ini den lo fu Israel, sobun ala den mansma fu tutenti yari noso moro owru, di ben kan wroko na ini a legre fu Israel, 46  dan ala nanga ala den ben de siksi hondro na dri dusun feifi hondro nanga feifitenti mansma.+ 47  Ma den no ben teri den mansma fu den famiri na ini a lo fu Leifi+ makandra nanga den trawan.+ 48  Yehovah ben taigi Moses: 49  „Yu no musu teri den mansma na ini a lo fu Leifi makandra nanga den tra mansma fu Israel.+ 50  Yu musu poti den Leifisma fu wroko na ini a tabernakel pe a santa kisi fu a frubontu de.+ Den musu sorgu gi ala den wrokosani nanga ala den tra sani fu a tabernakel.+ Na den musu tyari a tabernakel nanga ala den wrokosani fu en+ èn na den musu wroko+ na ini a tabernakel. Den musu seti den tenti fu den lontu a tabernakel.+ 51  Ibri leisi te unu o gowe, dan den Leifisma musu lusu den pisi fu a tabernakel.+ Te unu o seti kampu na wan presi, dan den Leifisma musu seti a tabernakel baka. Iniwan tra sma di kon krosibei fu a tabernakel, musu dede.+ 52  Ibri sma fu Israel musu seti en tenti na a presi di a lo fu en kisi, na ini wan fu den grupu fu dri lo.+ 53  Den Leifisma musu poti den tenti fu den lontu a tabernakel pe a santa kisi fu a frubontu de, noso Gado en ati o bron+ nanga den Israelsma. Den Leifisma musu wroko na a tabernakel pe a santa kisi fu a frubontu de.”+ 54  Ne den Israelsma du ala san Yehovah ben taigi Moses. Den ben du leti so.+

Futuwortu