STRAŽARSKA KULA oktobar 2015. | Ima li ikakve svrhe moliti se?

Jedan pisac je rekao da je molitva samo jedan „oblik terapije“. Da li je to zaista tačno?

S NASLOVNE STRANE

Zašto se ljudi mole?

Možda biste se iznenadili kada biste saznali za šta se sve ljudi mole.

S NASLOVNE STRANE

Da li neko sluša naše molitve?

Da bi Bog čuo naše molitve, neophodno je da one ispunjavaju dva uslova.

S NASLOVNE STRANE

Zašto nas Bog poziva da mu se molimo?

Putem molitve možemo dobiti pomoć koju ne možemo dobiti ni sa jedne druge strane.

S NASLOVNE STRANE

Kako nam molitva može pomoći?

Šta možete očekivati ako se redovno molite?

Da li ste znali?

S kojim se poteškoćama Irod suočio prilikom rekonstrukcije hrama u Jerusalimu? Zašto su stanovnici Malte pomislili da je apostol Pavle ubica?

BIBLIJA MENJA ŽIVOTE

Sada i ja mogu pomagati drugima

Hulio Korio je nesrećnim slučajem izgubio vid i mislio je da Bogu nije stalo do njega. Reči iz Izlaska 3:7 pomogle su mu da promeni svoje gledište.

Da li je moguće upoznati Boga?

Čak i ono što je za nas nedokučivo u vezi sa Bogom može nas približiti njemu.

BIBLIJSKA MUDROST U SAVREMENOM SVETU

Spremno opraštajmo

Da li opraštanje podrazumeva da opravdavamo nečije loše ponašanje ili da poričemo da nas je ta osoba povredila?

Pitanja i odgovori

Ko može iskoreniti siromaštvo?

Još neke teme

Koje je poreklo Noći veštica?

Čak i ako Noć veštica ima pagansko poreklo, da li je to uopšte bitno?