Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Da li je moguće upoznati Boga?

Da li je moguće upoznati Boga?

„Bog je nedokučiv.“ (Filon iz Aleksandrije, filozof iz prvog veka)

„[Bog] nije daleko ni od koga od nas.“ (Savle iz Tarsa, reči koje je u prvom veku uputio filozofima u Atini)

S KOJOM od ove dve tvrdnje biste se vi složili? Mnogima se dopada ono što je rekao Savle iz Tarsa, poznatiji kao apostol Pavle (Dela apostolska 17:26, 27). U Bibliji nalazimo još mnogo sličnih izjava. Na primer, Isus je jednom prilikom u svojoj molitvi izrazio uverenje da njegovi sledbenici mogu upoznati Boga i dobiti njegov blagoslov (Jovan 17:3).

Međutim, filozofi poput Filona imali su drugačije gledište. Oni su polazili od pretpostavke da ljudi jednostavno ne mogu upoznati Boga jer je on potpuno nedokučiv. Šta je onda istina?

U Bibliji se otvoreno kaže da je ljudima teško da razumeju neke stvari o Bogu. Na primer, dužina Božjeg postojanja, genijalnost njegovog uma i dubina njegove mudrosti ne mogu se izmeriti, opisati niti dokučiti. To jednostavno prevazilazi našu sposobnost shvatanja. Međutim, to nas ne mora sprečiti da ga upoznamo. Duboko razmišljanje o takvim stvarima nam zapravo može pomoći da mu se približimo (Jakovljeva 4:8). U nastavku ćemo navesti nekoliko primera takvih nedokučivih stvari, a zatim ćemo se pozabaviti stvarima koje možemo razumeti.

Šta je za nas nedokučivo?

BOŽJE VEČNO POSTOJANJE. U Bibliji piše da Bog postoji „oduvek i zauvek“ (Psalam 90:2). Drugim rečima, on nema niti početak niti kraj. S ljudskog stanovišta, „broj godina njegovih ne može se dokučiti“ (Jov 36:26).

Kako nam to saznanje koristi. Bog obećava da će dati večni život svakom ko ga zaista bude upoznao (Jovan 17:3). Da li bi to obećanje uopšte bilo pouzdano ako Bog ne bi bio večan? Samo bi ’Kralj večnosti‘ mogao ispuniti takvo obećanje (1. Timoteju 1:17).

BOŽJI UM. U Bibliji stoji da je Božji razum nedokučiv jer su njegove misli daleko iznad naših (Isaija 40:28; 55:9). Zato u Bibliji nalazimo sledeće retoričko pitanje: „Ko je upoznao um Gospodnji, da bi ga poučio?“ (1. Korinćanima 2:16, Savremeni srpski prevod).

Kako nam to saznanje koristi. Bog u isto vreme može da sluša milione ljudi koji mu se mole (Psalam 65:2). Njegovoj pažnji ne promiče čak ni kada neki vrabac padne na zemlju. Da li bi se moglo desiti da zbog prevelike količine informacija više ne može da sluša naše molitve? To je nemoguće jer njegov um nema granice. Pored toga, mi smo mu daleko vredniji od vrabaca (Matej 10:29, 31).

BOŽJA DELA. U Bibliji piše da ljudi „ne mogu u potpunosti dokučiti dela koja istiniti Bog čini“ (Propovednik 3:11). Dakle, mi nikada nećemo znati sve o Bogu. Božja mudrost je neistraživa (Rimljanima 11:33). Međutim, Bog rado otkriva svoja dela onima koji žele da mu ugode (Amos 3:7).

Dužina Božjeg postojanja, genijalnost njegovog uma i dubina njegove mudrosti ne mogu se izmeriti, opisati niti dokučiti

Kako nam to saznanje koristi. Ako budemo čitali i proučavali Bibliju, uvek ćemo moći da saznamo nešto novo o Bogu i njegovim delima. To praktično znači da ćemo čitavu večnost imati šta da učimo o našem nebeskom Ocu.

Šta možemo znati?

To što ne možemo u potpunosti razumeti neke stvari o Bogu ne znači da ga uopšte ne možemo upoznati. Biblija otkriva dosta toga o Bogu, čime nam pomaže da ga bolje upoznamo. Sada ćemo razmotriti nekoliko primera.

BOŽJE IME. Iz Biblije saznajemo da je Bog sebi izabrao ime. On kaže: „Ja sam Jehova. To je ime moje.“ U Bibliji se njegovo ime pojavljuje oko 7 000 puta, više nego bilo koje drugo ime * (Isaija 42:8).

Kako nam to saznanje koristi. Isus je u uzornoj molitvi rekao: „Oče naš, koji si na nebesima, neka se sveti ime tvoje“ (Matej 6:9). Da li to onda znači da se u molitvi možemo obraćati Bogu po imenu? Naravno, jer u njegovoj Reči piše da će on spasti sve one koji na pravi način iskazuju poštovanje prema njegovom imenu (Rimljanima 10:13).

BOŽJE PREBIVALIŠTE. Iz Biblije saznajemo da pored materijalnog sveta koji poznajemo, a koji podrazumeva našu planetu i svemir, postoji i duhovno područje u kom prebivaju duhovna stvorenja (Jovan 8:23; 1. Korinćanima 15:44). Kada se u Bibliji ukazuje na „nebesa“, uglavnom se misli na to duhovno područje. Ta nebesa predstavljaju prebivalište našeg Stvoritelja (1. Kraljevima 8:43).

Kako nam to saznanje koristi. Imamo jasniju predstavu o Bogu. Stvoritelj za nas nije neka bezlična sila koja se nalazi svuda i u svemu. Jehova je stvarna osoba i prebiva na određenom mestu. Pa ipak, „nema stvorenja koje je sakriveno njegovom pogledu“ (Jevrejima 4:13).

BOŽJE OSOBINE. Iz Biblije saznajemo da Jehova ima divne osobine. „Bog je ljubav“ (1. Jovanova 4:8). On nikada ne laže (Titu 1:2). On je nepristran, milosrdan, saosećajan i spor na gnev (Izlazak 34:6; Dela apostolska 10:34). Mnoge će verovatno iznenaditi saznanje da naš Stvoritelj na one koji ga poštuju gleda kao na svoje prijatelje (Psalam 25:14).

Kako nam to saznanje koristi. Možemo biti Jehovini prijatelji (Jakovljeva 2:23). Što bolje budemo upoznali Jehovu, bolje ćemo razumeti događaje o kojima Biblija govori.

JEHOVA ŽELI DA GA UPOZNAMO

Iz biblijskih zapisa možemo steći jasnu sliku o Jehovi. Naš Stvoritelj nije nedokučiv, već želi da ga upoznamo. U njegovoj Reči, Bibliji, nalazimo sledeću garanciju: „Ako ga budeš tražio, daće ti da ga nađeš“ (1. Letopisa 28:9). Čitanje i proučavanje Biblije nam umnogome može pomoći da ga upoznamo, a tada možemo očekivati, kao što piše u njoj, da će se i on približiti nama (Jakovljeva 4:8).

Ako budemo čitali i proučavali Bibliju, uvek ćemo moći da saznamo nešto novo o Bogu i njegovim delima

Međutim, možda se pitate: „Pošto je očigledno da neke stvari o Stvoritelju nikada nećemo moći da razumemo, kako je uopšte moguće da budemo bliski s njim?“ Razmislite o sledećem: Da li najbolji prijatelj nekog lekara mora dobro da poznaje medicinu? Naravno da ne mora! On može imati potpuno drugačije zanimanje. Njih dvojica i dalje mogu biti dobri prijatelji. Ono što je zaista važno tom lekaru jeste da ga njegov prijatelj dobro poznaje, da zna šta voli, a šta ne voli. Isto tako, iz Biblije možemo saznati kakav je Jehova, i to je upravo ono što nam je potrebno da bismo bili njegovi prijatelji.

Biblija ne pruža neku nejasnu predstavu o Stvoritelju. Iz nje saznajemo upravo ono što nam je potrebno da bismo ga mogli dobro upoznati. Da li biste želeli da bolje upoznate Jehovu Boga? Jehovini svedoci imaju program besplatnog proučavanja Biblije. Pozivamo vas da stupite u kontakt s njima ili posetite njihov veb-sajt www.jw.org.

^ odl. 16 U nekim prevodima Biblije se umesto Božjeg imena „Jehova“ koristi titula „Gospod“. Neki od razloga za to navedeni su na 195. strani knjige Šta Biblija zaista naučava?, koju su izdali Jehovini svedoci.