STRAŽARSKA KULA februar 2015. | Pronaći zadovoljstvo u radu

Mnogi ljudi uživaju u radu i smatraju ga veoma korisnim. Šta im je pomoglo da razviju pozitivno gledište o radu?

S NASLOVNE STRANE

Naporan rad — da li je zastareo?

Neki smatraju da im je ispod časti da naporno rade, dok mnogi drugi pronalaze zadovoljstvo u takvom radu. Šta im pomaže u tome?

S NASLOVNE STRANE

Pronaći zadovoljstvo u napornom radu

Saznajte kako nam u tome mogu pomoći neki praktični saveti iz Biblije.

RAZGOVOR O JEDNOJ BIBLIJSKOJ TEMI

Zašto vredi ispitati Bibliju?

Premda je davno napisana, Biblija je i danas praktična. Kako vam biblijska načela mogu pomoći na svim životnim poljima?

BIBLIJA MENJA ŽIVOTE

Oduševili su me jasni i logični odgovori iz Biblije

Erne Ledi je pronašao odgovore na važna životna pitanja. Jasni odgovori iz Biblije pomogli su mu da se nada boljoj budućnosti.

PRIMERI VERE

„Zar nije Bog taj koji tumači snove?“

Kako je Josif mogao da protumači san egipatskog faraona, kao i snove njegovog glavnog peharnika i glavnog pekara? Kako je Josif u jednom danu iz zatvora dospeo u kraljevsku palatu?

Pitanja i odgovori

Zamislite mir i sigurnost koji bi vladali kada bi na svetu bila samo jedna vlast. Zašto možemo verovati u Božje obećanje da će uspostaviti takvu vlast? Ko bi bio savršen vladar?

Još neke teme

Da li je Sveto pismo knjiga ljudske mudrosti?

Zapazite šta Sveto pismo kaže o sebi.