Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

Da li će na svetu ikada biti samo jedna vlast?

Koja vlast može ujediniti ljude iz svih naroda? Isaija 32:1, 17; 54:13

Zamislite koliko bi za čovečanstvo bilo dobro kada bi na celom svetu bila samo jedna vlast. Danas mnogi pate zbog siromaštva, dok su drugi veoma bogati. Pod vlašću koja iskreno brine o ljudima svi bi imali ono što im je potrebno. Da li je razumno očekivati da ljudi uspostave jednu takvu vlast? (Pročitajte Jeremiju 10:23.)

Istorija pokazuje da vlasti sve do sada nisu uspele da zadovolje potrebe mnogih ljudi. Najviše trpe siromašni. Za neke vlasti se čak može reći da su okrutne (Propovednik 4:1; 8:9). Ali Svemoćni Bog je obećao da će uspostaviti Kraljevstvo koje će zameniti sve ljudske vlasti. Njegov Vladar će iskreno brinuti o ljudima. (Pročitajte Isaiju 11:4 i Danila 2:44.)

Šta će Božje Kraljevstvo postići?

Jehova Bog je izabrao savršenog vladara koji će vladati nad celim svetom — svog Sina, Isusa (Luka 1:31-33). Dok je živeo na zemlji, on je pomagao ljudima, čime je pokazao da mu je stalo do njih. Kao Kralj, on će ujediniti ljude iz svih naroda i ukloniće svu njihovu patnju. (Pročitajte Psalam 72:8, 12-14.)

Da li će svi prihvatiti Isusovu vlast? Ne. Ali Jehova je veoma strpljiv (2. Petrova 3:9). On svima pruža priliku da prihvate Vladara kog je on postavio. Isus će uskoro ukloniti zle ljude i učiniće da celi svet bude mirno i bezbedno mesto za život. (Pročitajte Miheja 4:3, 4.)