STRAŽARSKA KULA novembar 2013. | Da li je Boga teško voleti?

Verske laži vekovima doprinose gledištu da je Bog dalek i da ga je teško voleti. Kako znamo da Bog nije ni dalek ni surov?

S NASLOVNE STRANE

Da li je Boga teško voleti?

Da li imate osećaj da je Bog daleko? da ga je teško voleti? Pročitajte šta je neke hrišćane navelo da misle tako.

S NASLOVNE STRANE

Laž koja je Bogu oduzela ime

Možemo li znati koje je Božje ime? Da li je važno koristiti ga?

S NASLOVNE STRANE

Laž koja je Boga obavila velom tajne

Dogmat o Trojstvu nas sprečava da upoznamo i zavolimo Boga. Da li zaista možemo voleti nekoga koga je nemoguće upoznati i shvatiti?

S NASLOVNE STRANE

Laž koja je Bogu dala surovo lice

Mnogi veruju da Bog večno kažnjava grešnike. Da li Bog tako postupa? Šta se zapravo dešava prilikom smrti?

S NASLOVNE STRANE

„Istina će vas osloboditi“

Koje je merilo Isus postavio za utvrđivanje da li je neko versko učenje tačno?

VAŽNI KORACI KA PORODIČNOJ SREĆI

Kako izbeći svađu s tinejdžerom

Vaš tinejdžer formira identitet i potrebna mu je atmosfera u kojoj će moći da se slobodno izrazi. Kako mu možete pomoći?

PRIBLIŽIMO SE BOGU

Bog „nagrađuje one koji ga revno traže“

Kakvu veru Jehova Bog ceni? Kako on nagrađuje svoje verne sluge?

PRIMERI VERE

Ona je „zbog dela bila proglašena pravednom“

Kako nam priča o Ravi pokazuje da u Jehovinim očima niko od nas nije beznačajan? Čemu nas poučava njena vera?

Pitanja i odgovori

Da li svi dobri ljudi idu na nebo? Pogledajte šta kaže Biblija.

Još neke teme

Da li Jehovini svedoci veruju da je samo njihova religija prava?

Da li je Isus rekao da postoje mnogi putevi koji vode do spasenja?