Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 S NASLOVNE STRANE | DA LI JE BOGA TEŠKO VOLETI?

Laž koja je Bogu dala surovo lice

Laž koja je Bogu dala surovo lice

ŠTA MNOGI VERUJU.

„Po učenju Pravoslavne crkve – ’ad‘ [pakao] je zagrobno stanje grešnih duša koje se u tom stanju nalaze u vlasti đavola i zlobnih duhova“ (Pravoslavna enciklopedija). „Duše onih koji umiru u smrtnom grijehu odmah nakon smrti silaze u pakao, gdje trpe paklene muke, ’vječni oganj‘“ (Katekizam Katoličke crkve). Neke verske vođe smatraju da je pakao mesto Božje odsutnosti i zaborava.

BIBLIJSKA ISTINA.

„Duša koja greši, ona će umreti“ (Jezekilj 18:4). „Mrtvi nisu svesni ničega“ (Propovednik 9:5). Ako duša umire i nije svesna ničega, kako se može mučiti u ’večnom ognju‘ ili kako može doživeti bol usled odvojenosti od Boga?

U Bibliji se hebrejska i grčka reč koje se često prevode sa „pakao“ u stvari odnose na mesto i stanje zajedničko za sve umrle. Na primer, za Isusa se u Bibliji proročanski kaže: „Dušu moju nećeš ostaviti u grobu [„paklu“, Daničić-Karadžić]“ (Dela apostolska 2:27). Bog sigurno ne bi poslao Isusa u pakao da bi ga odvojio od sebe ili da bi ga tamo mučio. Isus je jednostavno bio mrtav u grobu.

ZAŠTO JE VAŽAN ODGOVOR.

Surovost nas ne privlači, već odbija. „Od malih nogu sam poučena da postoji pakao“, kaže Rosio iz Meksika. „Bila sam u tako velikom strahu da nisam mogla da zamislim da Bog ima ijednu lepu osobinu. Za mene je on bio pun gneva i nemilosrdan.“

Kada je saznala iz Biblije kakav je Bog i kakvo je stanje mrtvih, promenila je svoje gledište o Bogu. „Osetila sam slobodu, kao da sam se oslobodila teškog tereta“, kaže ona. „Uverila sam se da nam Bog želi najbolje, da nas voli i da ja mogu voleti njega. Za mene je on postao poput oca koji uzima za ruku svoju decu i želi im samo dobro“ (Isaija 41:13).

Mnogi su pobožni jer se plaše da ne odu u pakao, ali Bog ne želi da mu služimo iz straha. On želi nešto drugo, o čemu je i Isus govorio: „Voli Jehovu, svog Boga“ (Marko 12:29, 30). Pored toga, kada shvatimo da Bog nikada nije nepravedan, bićemo uvereni da će pravedno postupati i u budućnosti. Poput Elijuja, prijatelja vernog Jova, s potpunom sigurnošću možemo reći: „Daleko je od istinitog Boga da zlo čini, i od Svemoćnog da nepravedno postupa!“ (Jov 34:10).