Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 S NASLOVNE STRANE | DA LI JE BOGA TEŠKO VOLETI?

Laž koja je Bogu oduzela ime

Laž koja je Bogu oduzela ime

ŠTA MNOGI VERUJU.

„Ne postoji saglasnost ni oko toga da li se može govoriti o Božjem imenu, a kamoli kako bi ono glasilo“ (Theological Studies, Dejvid Kaningam, profesor religije).

BIBLIJSKA ISTINA.

Bog je rekao: „Ja sam Jehova. To je ime moje“ (Isaija 42:8). Ime Jehova na hebrejskom znači „On prouzrokuje da postane“ (Izlazak 3:14, fusnota).

Jehova želi da koristimo njegovo ime. „Prizivajte ime njegovo!“, stoji u Bibliji. „Objavljujte narodima dela njegova! Obznanjujte da je uzvišeno ime njegovo!“ (Isaija 12:4).

Isus je koristio Božje ime. U molitvi je, govoreći o svojim učenicima, rekao Jehovi: „Obznanio sam im tvoje ime i obznanjivaću ga.“ Zašto je to činio? „Da ljubav kojom si me [Bože] voleo bude u njima i ja u jedinstvu s njima“, rekao je on (Jovan 17:26).

ZAŠTO JE VAŽAN ODGOVOR.

„Onaj ko ne zna Božje ime u stvari ne poznaje Boga i ne može ga voleti, jer je On za njega samo neka sila“, napisao je teolog Valter Lauri.

Izostavljanje Božjeg imena je kao izbacivanje nekog dela teksta iz Biblije

Čovek po imenu Viktor išao je svake sedmice u crkvu, ali nije imao osećaj da zaista poznaje Boga. On kaže: „Kada sam saznao da je Božje ime Jehova, to je bilo kao da sam stao pred njega i konačno upoznao onog o kome sam slušao tako mnogo. Za mene je on postao stvaran i sada osećam da mi je blizu.“

Jehova obraća pažnju na one koji koriste njegovo ime i postaje im prijatelj. Bog obećava da će onima „koji razmišljaju o njegovom imenu“ biti „milostiv kao što je čovek milostiv svom sinu koji mu služi“ (Malahija 3:16, 17). On takođe u Bibliji obećava da će štititi ljude koji prizivaju njegovo ime: „Svako ko prizove Jehovino ime biće spasen“ (Rimljanima 10:13).