Prejsť na článok

Prejsť na obsah

JW LIBRARY

Začíname používať aplikáciu JW Library (Windows)

Začíname používať aplikáciu JW Library (Windows)

Radi by sme vám predstavili aplikáciu JW Library. Táto aplikácia je určená na čítanie a štúdium Biblie. Do hlavných častí aplikácie sa dostanete tak, že ťuknete na tlačidlá na hornej lište. Lištu Príkazy aplikácie otvoríte tak, že stlačíte pravé tlačidlo myši alebo prejdete prstom po obrazovke od horného okraja smerom nadol.

 Domov

Ťuknutím na položku Domov sa rýchlo dostanete k Biblii a tiež k publikáciám, ktoré používate najčastejšie. Nájdete tu aj najnovšie publikácie a aktuálny denný text.

 Biblia

Ak ťuknete na položku Biblia, môžete si stiahnuť a čítať rôzne preklady Biblie. Ťuknite na biblickú knihu a následne na číslo kapitoly. Pri čítaní si môžete v pravom stĺpci pozrieť aj poznámky pod čiarou, krížové odkazy a znenie verša v iných prekladoch Biblie.

Ak si chcete nájsť iný biblický text, ťuknite znovu na položku Biblia a potom na Knihy, čím sa vrátite do zoznamu biblických kníh.

 Publikácie

Ťuknutím na položku Publikácie sa dostanete k rôznym publikáciám, zvukovým nahrávkam a videám. Ťuknite na konkrétnu publikáciu a potom na kapitolu alebo článok, ktorý si chcete prečítať. Pri čítaní si tiež môžete vyhľadať nevypísané biblické texty. Ťuknite na biblický text a ten sa zobrazí v pravom stĺpci. Keď v pravom stĺpci ťuknete na biblický text, otvorí sa priamo v Biblii.

Ak si chcete otvoriť inú publikáciu, ťuknite na položku Publikácie a potom na záložku Kategória, čím sa vrátite do zoznamu publikácií.

 Denný text

Ak si chcete prečítať denný text, ťuknite na lište v hornej časti obrazovky na položku Denný text.

 Online

Ťuknutím na položku Online na lište v hornej časti obrazovky sa dostanete k odkazom na naše webové stránky.

 Najnovšie funkcie

Aplikáciu JW Library si pravidelne aktualizujte, aby ste mali k dispozícii najnovšie funkcie.

Je tiež dobré, ak si vo svojom zariadení pravidelne aktualizujete verziu systému Windows. Ďalšie informácie nájdete na stránkach:

V nastaveniach svojho zariadenia si môžete aktivovať automatické aktualizácie všetkých aplikácií. Ďalšie informácie nájdete na stránke: http://windows.microsoft.com/sk-sk/windows-8/automatic-app-updates-help.