Prejsť na článok

Prejsť na obsah

JW LIBRARY

Ako sťahovať a spravovať Biblie (Android)

Ako sťahovať a spravovať Biblie (Android)

Aplikácia JW Library slúži najmä na čítanie a štúdium Biblie.

V nasledujúcom návode sa dozviete, ako sťahovať a spravovať Biblie:

 Stiahnutie Biblie

Môžete si stiahnuť viacero prekladov Biblie, ktoré si chcete čítať a študovať aj v čase, keď nie ste pripojení na internet.

  • Otvorte výsuvný navigačný panel a ťuknite na položku Biblia. Zobrazí sa zoznam biblických kníh.

  • Ťuknite na symbol Jazyky a zobrazia sa všetky dostupné preklady Biblie. Preklady v jazykoch, ktoré používate najčastejšie, sa nachádzajú v hornej časti zoznamu. V zozname môžete vyhľadávať preklady Biblie aj tak, že do vyhľadávacieho riadka napíšete názov jazyka alebo prekladu. Napríklad ak chcete vyhľadať anglický preklad Kingdom Interlinear, stačí napísať „int“. Alebo ak chcete nájsť všetky Biblie v portugalčine, napíšte „port“.

  • Pri Bibliách, ktoré ste si ešte nestiahli, sa nachádza symbol obláčika. Keď na Bibliu ťuknete, stiahne sa. Po stiahnutí Biblie do vášho zariadenia symbol obláčika zmizne. Keď na Bibliu ťuknete znovu, môžete si ju začať čítať.

Ak v zozname nie je preklad Biblie, ktorý by ste si chceli stiahnuť, skúste sa k tomu vrátiť neskôr. Do aplikácie budú postupne pridávané ďalšie preklady.

 Vymazanie Biblie

Ak nejaký preklad Biblie nepotrebujete alebo ak chcete uvoľniť pamäťový priestor, môžete preklad vymazať.

Vysuňte navigačný panel, ťuknite na položku Biblia a potom na symbol Jazyky. Zobrazí sa zoznam prekladov Biblie. Ťuknite na tlačidlo Ďalšie možnosti pri Biblii, ktorú chcete vymazať, a potom na ponuku Odstrániť.

 Aktualizácia stiahnutých Biblií

Preklad Biblie, ktorý ste si stiahli, môže byť neskôr aktualizovaný.

V takom prípade sa pri ňom zobrazí symbol aktualizácie. Keď na Bibliu ťuknete, zobrazí sa správa, že bola aktualizovaná. Ak ťuknete na Stiahnuť, spustí sa aktualizácia. V prípade, že ťuknete na Neskôr, aktualizácia sa nespustí a Bibliu si môžete začať čítať.

Tieto funkcie sú súčasťou verzie JW Library 1.4, ktorá bola uverejnená vo februári 2015 a je kompatibilná so zariadeniami s operačným systémom Android 2.3 alebo novším. Ak sa vám tieto funkcie nezobrazujú, prečítajte si časť Najnovšie funkcie v článku „Začíname používať aplikáciu JW Library (Android)“.