Prejsť na článok

Prejsť na obsah

JW LIBRARY

Ako pridávať a upravovať záložky (Windows)

Ako pridávať a upravovať záložky (Windows)

Pomocou záložiek v JW Library si môžete označiť miesto v publikácii, kam sa chcete vrátiť, akoby ste vložili záložku do knihy. Pre každú publikáciu v JW Library je k dispozícii 10 záložiek.

V nasledujúcom návode sa dozviete, ako záložky používať:

 Vloženie novej záložky

Záložku si môžete vložiť do článku alebo kapitoly, prípadne ku konkrétnemu odseku alebo biblickému veršu.

Ak si chcete vložiť záložku do článku alebo kapitoly, otvorte príkazovú lištu a ťuknite na symbol Záložky. Zobrazí sa zoznam záložiek, ktoré sú k dispozícii pre danú publikáciu. Ťuknutím na voľnú záložku ju vložíte do aktuálneho článku alebo kapitoly.

Keď chcete vložiť záložku ku konkrétnemu odseku alebo biblickému veršu, ťuknite najprv na príslušný text a v ponuke, ktorá sa objaví, ťuknite na symbol Záložka.

 Vyhľadanie vloženej záložky

Ak sa chcete vrátiť na miesto, kde máte záložku, otvorte príslušnú publikáciu. Potom otvorte príkazovú lištu. Ťuknite na symbol Záložky a potom ťuknite na záložku, ku ktorej sa chcete vrátiť.

 Úpravy záložiek

Vloženú záložku môžete odstrániť alebo presunúť na iný biblický verš či odsek.

  • Záložku odstránite tak, že otvoríte príkazovú lištu, ťuknete na symbol Záložky a potom na symbol Ďalšie možnosti na záložke, ktorú chcete odstrániť. Potom ťuknite na ponuku Odstrániť.

  • Záložku presuniete na iné miesto v publikácii tak, že otvoríte príkazovú lištu, ťuknete na symbol Záložka a potom na symbol Ďalšie možnosti na záložke, ktorú chcete presunúť. Potom ťuknite na ponuku Nahradiť. Záložka sa presunie na miesto, na ktorom v danej publikácii práve ste. Takto si môžete označiť miesto v publikácii, kde ste skončili s čítaním. Dá sa to využiť napríklad pri každodennom čítaní Biblie.

Tieto funkcie sú súčasťou verzie JW Library 1.3, ktorá bola uverejnená v auguste 2014 a je kompatibilná so zariadeniami s operačným systémom Windows 8.0 alebo novším. Ak sa vám tieto funkcie nezobrazujú, prečítajte si časť Najnovšie funkcie v článku „Začíname používať aplikáciu JW Library (Windows)“.