Prejsť na článok

Prejsť na obsah

JW LIBRARY

Ako pridávať a upravovať záložky (iOS)

Ako pridávať a upravovať záložky (iOS)

Pomocou záložiek v JW Library si môžete označiť miesto v publikácii, kam sa chcete vrátiť, akoby ste vložili záložku do knihy. Pre každú publikáciu v JW Library je k dispozícii 10 záložiek.

V nasledujúcom návode sa dozviete, ako záložky používať:

 Vloženie novej záložky

Záložku si môžete vložiť do článku alebo kapitoly, prípadne ku konkrétnemu odseku alebo biblickému veršu.

Ak si chcete vložiť záložku do článku alebo kapitoly, ťuknite na symbol Záložky. Zobrazí sa zoznam záložiek, ktoré sú k dispozícii pre danú publikáciu. Ťuknutím na voľnú záložku ju vložíte do aktuálneho článku alebo kapitoly.

Keď chcete vložiť záložku ku konkrétnemu odseku alebo biblickému veršu, ťuknite najprv na príslušný text a v ponuke, ktorá sa objaví, ťuknite na symbol Záložka.

 Vyhľadanie vloženej záložky

Ak sa chcete vrátiť na miesto, kde máte záložku, otvorte príslušnú publikáciu. Ťuknite na symbol Záložky a potom ťuknite na záložku, ku ktorej sa chcete vrátiť.

 Úpravy záložiek

Vloženú záložku môžete odstrániť alebo presunúť na iný biblický verš či odsek.

  • Záložku odstránite tak, že ťuknete na symbol Záložky a prstom prejdete sprava doľava po záložke, ktorú chcete odstrániť. Potom ťuknite na symbol koša.

  • Záložku presuniete na iné miesto v publikácii tak, že ťuknete na symbol Záložky a prstom prejdete sprava doľava po záložke, ktorú chcete presunúť. Potom ťuknite na symbol Nahradiť. Záložka sa presunie na miesto, na ktorom v danej publikácii práve ste. Takto si môžete označiť miesto v publikácii, kde ste skončili s čítaním. Dá sa to využiť napríklad pri každodennom čítaní Biblie.

Tieto funkcie sú súčasťou verzie JW Library 1.2, ktorá bola uverejnená v máji 2014 a je kompatibilná so zariadeniami s operačným systémom iOS 6.0 alebo novším. Ak sa vám tieto funkcie nezobrazujú, prečítajte si časť Najnovšie funkcie v článku „Začíname používať aplikáciu JW Library (iOS)“.