Prejsť na článok

Prejsť na obsah

JW LIBRARY

Začíname používať aplikáciu JW Library (Android)

Začíname používať aplikáciu JW Library (Android)

Radi by sme vám predstavili aplikáciu JW Library. Táto aplikácia je určená na čítanie a štúdium Biblie. Do hlavného menu sa dostanete cez výsuvný navigačný panel, ktorý môžete prstom vytiahnuť z ľavého okraja displeja, alebo tak, že ťuknete na ikonu Menu v ľavom hornom rohu.

 Biblia

Ak ťuknete na položku Biblia, môžete si stiahnuť a čítať rôzne preklady Biblie. Ťuknite na biblickú knihu a následne na číslo kapitoly. Pri čítaní si môžete v pravom stĺpci pozrieť aj poznámky pod čiarou, krížové odkazy a znenie verša v iných prekladoch Biblie.

Ak si chcete nájsť iný biblický text, otvorte výsuvný navigačný panel a opäť ťuknite na položku Biblia, čím sa vrátite do zoznamu biblických kníh.

 Publikácie

Ťuknutím na položku Publikácie sa dostanete k bežným publikáciám, zvukovým nahrávkam a videám. Ťuknite na konkrétnu publikáciu a potom na kapitolu alebo článok, ktorý si chcete prečítať. Pri čítaní si tiež môžete vyhľadať nevypísané biblické texty. Ťuknite na biblický text a ten sa zobrazí v pravom stĺpci. Keď v pravom stĺpci ťuknete na biblický text, otvorí sa priamo v Biblii.

Ak si chcete otvoriť inú publikáciu, vysuňte navigačný panel, ťuknite na položku Publikácie, čím sa vrátite do zoznamu publikácií.

 Denný text

Ak si chcete prečítať denný text, vysuňte navigačný panel a ťuknite na položku Denný text.

 Online

V navigačnom paneli sa nachádza aj sekcia s názvom Online, ktorá obsahuje odkazy na naše webové stránky.

 Najnovšie funkcie

Aplikáciu JW Library si pravidelne aktualizujte, aby ste mali k dispozícii najnovšie funkcie.

Je tiež dobré, ak si vo svojom zariadení pravidelne aktualizujete verziu systému Android. Ďalšie informácie nájdete na stránke: https://support.google.com/nexus/answer/4457705.

V nastaveniach svojho zariadenia si môžete aktivovať automatické aktualizácie všetkých aplikácií. Ďalšie informácie nájdete na stránke: https://support.google.com/googleplay/answer/113412.