Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Vedeli ste?

Vedeli ste?

 Vedeli ste?

Prečo považovali rímski vojaci Ježišov spodný odev za taký vzácny?

Štyria vojaci, ktorí dohliadali na popravu Ježiša, si jeho odevy rozdelili medzi sebou. „Ale spodný odev bol bez šva, lebo bol utkaný od vrchu po celej dĺžke,“ uvádza Ján 19:23. Vojaci sa preto rozhodli, že ho nebudú trhať, ale lósom rozhodnú, komu pripadne. Ako sa vyrábali takéto odevy?

Zdá sa, že spodný odev bol podobný tunike, bol z ľanu alebo z vlny a siahal po kolená alebo po členky. Obyčajne sa vyrábal tak, že sa dva rovnaké kusy látky tvaru štvorca alebo obdĺžnika zošili na troch stranách, pričom boli nechané otvory na hlavu a ruky.

Drahší druh tuniky sa vyrábal podobným spôsobom, ale „iba z jedného dlhého kusa látky, ktorý sa preložil vo dvoje, v strede sa vystrihol otvor na hlavu“ a ten sa potom olemoval, ako sa píše v knihe Jesus and His World (Ježiš a svet v jeho dobe). Aj takáto tunika musela byť po stranách zošitá.

Odevy bez šva, ako bol ten Ježišov, boli v Palestíne zriedkavé. Tkali sa na vertikálnych krosnách, ktoré mali dve sústavy vertikálnych osnovných nití — na každej strane priečky jednu sústavu. Tkáč najprv pretiahol člnok s útkovou niťou cez prednú sústavu osnovných nití a potom cez zadnú sústavu osnovných nití, čím „vytvoril látku rúrovitého tvaru,“ uvádza jedno odborné dielo. Tunika bez šva bola pravdepodobne cenným vlastníctvom a každý vojak ju zrejme chcel získať.

Boli v starovekom Izraeli včelári?

Podľa Hebrejských Písiem Boh sľúbil starovekému izraelskému národu, že ho vovedie do „krajiny tečúcej mliekom a medom“. (2. Mojžišova 3:8) Zdá sa, že v Biblii sa väčšina zmienok o mede vzťahuje na produkt divých včiel. Biblia nehovorí nič o včelárstve v starovekom Izraeli. No nedávny nález v izraelskom údolí Bet Šean odhaľuje, že v staroveku sa obyvatelia tohto údolia „vo veľkom venovali chovu včiel“.

Výskumníci z Archeologického inštitútu Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme odokryli v Tel Rehove včelín, ktorý pochádza z obdobia desiateho až začiatku deviateho storočia pred n. l., teda z raného obdobia izraelskej monarchie. To je prvý raz, čo boli na Blízkom východe objavené úle. Predpokladá sa, že do tohto včelína pôvodne patrilo asi sto úľov zoradených do radov a naukladaných na seba najmenej v troch poschodiach.

Univerzita v správe o náleze uvádza, že každý úľ bol vlastne „valec z nepálenej hliny... dlhý asi 80 centimetrov s priemerom asi 40 centimetrov... Skúsení včelári a učenci, ktorí navštívili toto nálezisko, odhadujú, že z týchto úľov sa mohlo ročne získať až pol tony medu.“

[Obrázok na strane 22]

Nálezisko v Tel Rehove

[Prameň ilustrácie]

Archeologický inštitút / Hebrejská univerzita © Tel Rehov Excavations