Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Ako získať pokoj v tomto nepokojnom svete?

Ako získať pokoj v tomto nepokojnom svete?

 Ako získať pokoj v tomto nepokojnom svete?

POCIŤUJETE v živote pokoj? Mnohí bez váhania odpovedia: nie. Žijú totiž v oblastiach rozorvaných vojnou, politickými nepokojmi, etnickým násilím či terorizmom. A aj v prípade, že vy nič také nezažívate, váš pokoj možno narúša strach zo zločinnosti, obťažovania alebo hádky s obchodnými partnermi či susedmi. A aj v rodinách to často vyzerá skôr ako na bojisku než ako v oáze pokoja.

Mnohí ľudia túžia po vnútornom pokoji. Hľadajú ho napríklad v náboženstve alebo sa ho snažia nadobudnúť pomocou meditácií či jogy. Iní dúfajú, že ho nájdu v prírode — venujú sa turistike, podnikajú výlety do divočiny alebo navštevujú prírodné kúpele. No hoci im to možno prinesie určitý vnútorný pokoj, často zakrátko zistia, že taký pokoj je len povrchný a krátkodobý.

Ako teda môžete nadobudnúť pravý pokoj? Zdrojom pokoja je náš Stvoriteľ, Jehova Boh. Prečo to možno povedať? Lebo on je „Boh, ktorý dáva pokoj“. (Rimanom 15:33) Pod vládou jeho Kráľovstva, ktoré už čoskoro príde, bude na zemi „hojnosť pokoja“. (Žalm 72:7; Matúš 6:9, 10) To je niečo oveľa spoľahlivejšie ako nejaká neistá mierová zmluva. Takéto dohody často neznamenajú nič viac ako krátke prerušenie bojov. Ale Boh odstráni všetky príčiny vojen a konfliktov. Potom sa už nikto nebude učiť vojne. (Žalm 46:8, 9) Konečne zavládne pravý pokoj a mier pre všetkých!

No nech je táto nádej akákoľvek nádherná, zrejme už teraz túžite zažívať aspoň určitú mieru pokoja. Je možné nadobudnúť vnútorný  pokoj, ktorý človeku pomôže v týchto nepokojných časoch? Našťastie, Biblia nám ukazuje, ako takýto pokoj získať. Pouvažujte o niekoľkých radách, ktoré nachádzame v 4. kapitole listu apoštola Pavla Filipanom. Prečítajte si vo svojej Biblii verše 4 až 13.

„Boží pokoj“

7. verši čítame: „Boží pokoj, ktorý prevyšuje každé myslenie, bude strážiť vaše srdce a vaše myšlienkové sily prostredníctvom Krista Ježiša.“ Takýto pokoj človek nezíska meditáciami či úsilím o rozvoj osobnosti. Tento pokoj pochádza od Boha a má takú moc, že „prevyšuje každé myslenie“. Určite je mocnejší ako všetky naše úzkostlivé starosti a prevyšuje akékoľvek naše poznanie či úvahy. My možno nevidíme žiadne východisko zo svojich problémov, ale Boží pokoj nás môže naplniť spoľahlivou nádejou, že jedného dňa budú všetky naše ťažkosti navždy vecou minulosti.

Nemožné? Keby to záviselo od ľudí, tak áno, ale „u Boha je všetko možné“. (Marek 10:27) Viera a dôvera v Boha nám môže pomôcť udržať naše úzkostlivé starosti pod kontrolou. Predstavte si dieťa, ktoré sa stratí vo veľkom obchodnom centre. Je si isté, že stačí, aby našlo mamu, a všetko zas bude v poriadku. Keď ho mama nájde, zoberie ho do náručia a upokojí ho. Podobne aj my môžeme dôverovať, že Boh nás, obrazne povedané, vezme do svojho náručia a uteší a nakoniec nás zbaví všetkých úzkostlivých starostí.

Mnohí ctitelia Jehovu pocítili Boží pokoj aj v tých najťažších životných situáciách. Zamyslite sa napríklad nad Nadine, ktorá prišla o svoje nenarodené dieťatko. Rozpráva: „Bolo pre mňa ťažké hovoriť o mojich pocitoch a vždy som sa snažila tváriť, že je všetko v poriadku. No vnútri som bola zdrvená. Takmer každý deň som vylievala svoje srdce pred Jehovom v modlitbách a prosila som ho o pomoc. Cítila som silu modlitby, lebo vždy, keď mi bolo najťažšie a myslela som si, že už jednoducho nedokážem ísť ďalej, pocítila som hlboký vnútorný pokoj. Naplnil ma pocit istoty a bezpečia.“

Ochrana pre srdce i myseľ

Vráťme sa k slovám z Filipanom 4:7. Píše sa tam, že Boží pokoj bude strážiť naše srdce a naše myšlienkové sily. Tak ako vojak stráži nejaký objekt, Boží pokoj stráži naše srdce, aby sa doň nedostali žiadne materialistické filozofie, prílišné úzkostlivé starosti či hodnoty, ktoré sú v rozpore s Božími normami. Ukážme si to na jednom príklade.

Mnohí ľudia v tomto svete plnom nepokoja a neistoty sú presvedčení, že pocit istoty a bezpečia získajú jedine vtedy, ak budú mať veľa peňazí. Na základe rád odborníkov možno časť svojich úspor investujú do cenných papierov. Prináša im to naozaj pokoj? Nie vždy je to tak. Možno každý deň sledujú ceny akcií a premýšľajú, či kúpiť, predať, alebo ich podržať. Keď trh s cennými papiermi zaznamená pokles, môžu prepadnúť panike. Biblia neodsudzuje investovanie, no predkladá takýto rozumný pohľad: „Kto miluje striebro, nenasýti sa striebrom, ani nikto, kto miluje bohatstvo, príjmom. Aj to je márnosť. Sladký je spánok slúžiaceho bez ohľadu na to, či jedáva málo alebo veľa; ale nadbytok patriaci boháčovi mu nedovoľuje spať.“ ​(Kazateľ 5:10, 12)

Vo Filipanom 4:7 sa na záver píše, že Boží pokoj stráži naše srdce a myšlienkové sily „prostredníctvom Krista Ježiša“. Ako Boží pokoj súvisí s Ježišom Kristom? Ježiš zohráva kľúčovú úlohu v spĺňaní Božieho predsavzatia. Dal svoj život, aby sme mohli byť oslobodení od hriechu a smrti. (Ján 3:16) Bol už dosadený na trón ako Kráľ Božieho Kráľovstva. Keď vieme, akú úlohu má Ježiš, môže to veľmi prispieť k pokoju našej mysle a srdca. Ako?

Ak sa úprimne kajáme a prosíme o odpustenie hriechov na základe Ježišovej obete, Boh nám odpustí, čo prispeje k pokoju našej mysle a srdca. (Skutky 3:19) Keď si uvedomujeme, že kým nepríde Kristovo Kráľovstvo, nie je možné  naplno užívať život, pomáha nám to, aby sme sa horúčkovito nesnažili vyťažiť z tohto života, čo sa dá, akoby nás už nečakalo nič lepšie. (1. Timotejovi 6:19) Samozrejme, nie sme oslobodení od všetkých ťažkostí, no môžeme nájsť útechu v spoľahlivej nádeji, že ten najlepší život je ešte iba pred nami.

Ako môžete získať Boží pokoj

Ako teda môžete získať Boží pokoj? Určitý návod možno nájsť vo Filipanom 4:4, 5, kde čítame: „Vždy sa radujte v Pánovi. Ešte raz hovorím: Radujte sa! Nech sa vaša rozumnosť stane známou všetkým ľuďom. Pán je blízko.“ Keď Pavol písal tieto slová, bol nespravodlivo väznený v Ríme. (Filipanom 1:13) Namiesto toho, aby sa sťažoval na nespravodlivé zaobchádzanie, povzbudzoval svojich spoluveriacich, aby sa vždy radovali v Pánovi. Je zjavné, že jeho radosť nezávisela od okolností, ale od jeho vzťahu k Bohu. Aj my sa potrebujeme naučiť tešiť zo služby Bohu bez ohľadu na svoje okolnosti. Čím lepšie budeme Jehovu poznať a čím plnšie budeme konať jeho vôľu, tým viac sa budeme tešiť z toho, že mu môžeme slúžiť. A to nám prinesie uspokojenie a vnútorný pokoj.

Okrem toho sme nabádaní, aby sme boli rozumní. Ak sa budeme snažiť o rozumnosť, nebudeme od seba očakávať príliš veľa. Vieme, že nie sme dokonalí; a ani nemôžeme byť vo všetkom najlepší. Prečo by nás teda mali oberať o spánok úvahy o tom, ako dosiahnuť dokonalosť alebo ako byť aspoň lepší než tí druhí? A dokonalosť by sme nemali očakávať ani od iných. Preto by sme sa nemali nechať obrať o pokoj, keď sa nás druhí niečím dotknú. Iný preklad pôvodného gréckeho slova preloženého ako „rozumnosť“ je „ústupčivosť“. Ak sme ochotní ustúpiť vo veciach osobnej voľby, vyhneme sa hádkam, ktoré zriedka prinesú nejaký úžitok, ale ktoré môžu na dlhý čas narušiť vzťahy s inými a obrať nás o vnútorný pokoj.

Ale ako súvisia s kontextom slová vo Filipanom 4:5, „Pán je blízko“? Boh už zakrátko nahradí tento starý systém vecí novým, a to prostredníctvom svojho Kráľovstva. A už teraz môže byť nablízku každému, kto sa k nemu približuje. (Skutky 17:27; Jakub 4:8) Vedomie jeho blízkosti nám pomáha pociťovať radosť, prejavovať rozumnosť a nenechať sa ovládnuť úzkostlivými starosťami — či už sa týkajú dnešných problémov, alebo budúcnosti —, ako na to poukazuje 6. verš.

Keď sa pozrieme na šiesty a siedmy verš, vidíme, že Boží pokoj prichádza ako odpoveď na modlitbu. Niektorí sa pozerajú na modlitbu iba ako na istú formu meditácie a myslia si, že akákoľvek forma modlitby môže posilniť ich vnútorný pokoj. Biblia však hovorí o modlitbe ako o úprimnej komunikácii s Jehovom — o takej dôvernej komunikácii, ako keď sa dieťa zdôveruje so svojimi radosťami i obavami milujúcemu rodičovi. Aké utešujúce je vedieť, že môžeme prísť za Bohom so všetkým! Nášmu nebeskému Otcovi sa môžeme zdôveriť s čímkoľvek, čo je v našej mysli alebo čo je skryté hlboko v našom srdci.

Ôsmy verš nás povzbudzuje, aby sme sa zameriavali na pozitívne myšlienky. Iba uvažovať o pozitívnych veciach však nestačí. Ako ukazuje deviaty verš, to, čo sa učíme z Biblie, by sme sa mali tiež snažiť uplatniť v praxi. To nám pomôže získať čisté svedomie. Aké pravdivé je príslovie: Dobré svedomie je mäkká poduška!

Áno, môžete nadobudnúť vnútorný pokoj. Tento pokoj pochádza od Jehovu Boha, ktorý ho dáva tým, ktorí sa k nemu približujú a ktorí chcú konať podľa jeho rád. Keď budete skúmať jeho Slovo, Bibliu, môžete spoznať jeho zmýšľanie. Uplatňovať jeho rady nemusí byť vždy ľahké. No stojí to za námahu, lebo potom „Boh pokoja bude s vami“! (Filipanom 4:9)

[Zvýraznený text na strane 10]

„Boží pokoj... bude strážiť vaše srdce.“ FILIPANOM 4:7

[Zvýraznený text na strane 12]

Aké utešujúce je vedieť, že môžeme prísť za Bohom so všetkým!