Prejsť na článok

Prejsť na obsah

2. Čítajte s otvorenou mysľou

2. Čítajte s otvorenou mysľou

 Ako môžete porozumieť Biblii

2. Čítajte s otvorenou mysľou

Stalo sa vám niekedy, že vám nejaký váš priateľ povedal niečo negatívne o niekom, koho ste nikdy predtým nestretli? A keď ste sa s tým človekom neskôr stretli, nezabránili vám slová vášho priateľa vidieť schopnosti a dobré vlastnosti toho človeka? Niečo podobné sa môže stať, aj pokiaľ ide o Bibliu.

APOŠTOL Pavol upozornil na to, čo sa môže stať, ak by sme nečítali Bibliu s otvorenou mysľou. O niektorých Židoch, ktorí boli jeho súčasníkmi, napísal: „Svedčím o nich, že majú horlivosť pre Boha, ale nie podľa presného poznania.“ ​(Rimanom 10:2)

Niektorí z týchto Židov, ktorí žili v prvom storočí, neboli ochotní prijať skutočnosť, že  Ježiš je Mesiáš, hoci Hebrejské Písma to jasne dokazovali. Ježiš Nazaretský presne zodpovedal biblickému opisu Mesiáša a naplnil všetky biblické proroctvá. No skostnatené, vopred vytvorené predstavy mnohým Židom zabránili porozumieť Božiemu Slovu.

Čo sa učíme z tejto skúsenosti? Že je dôležité čítať Bibliu s otvorenou mysľou. Závoj predsudkov alebo vopred vytvorených predstáv môže zabrániť človeku získať porozumenie biblickej pravdy.

Napríklad istý docent religionistiky zo Severnej Karolíny opisuje Bibliu ako „čisto ľudskú knihu s čisto ľudskými názormi, z ktorých mnohé si protirečia a z ktorých žiaden neposkytuje neomylné vodidlo v tom, ako by sme mali žiť“. Ak bude človek čítať Bibliu ako „čisto ľudskú knihu“, nebude mať sklon zavrhnúť akúkoľvek radu či zásadu, ktorá mu nebude vyhovovať?

Naproti tomu v Biblii nachádzame povzbudenie, aby sme ju usilovne študovali. O Berojčanoch, ktorí žili v Pavlových dňoch, sa v Biblii píše: „Prijali slovo s najväčšou dychtivosťou mysle a denne starostlivo skúmali Písma, či je to tak.“ ​(Skutky 17:11) Podobne ako títo čitatelia Biblie, možno aj vy sa budete potrebovať zbaviť predsudkov a kritického postoja, ktorý by vám mohol ako závoj zastierať pohľad, a tak brániť v získaní porozumenia. Čítajte Božie Slovo s otvorenou mysľou, dychtiví odhaliť vzrušujúce posolstvo jeho Autora.