Prejsť na článok

Majú Jehovovi svedkovia zakázané určité filmy, knihy či piesne?

Majú Jehovovi svedkovia zakázané určité filmy, knihy či piesne?

Nie, nemáme. Naša organizácia nevydáva recenzie filmov, kníh ani piesní, v ktorých by jednotlivcom hovorila, čomu sa majú vyhnúť. Prečo to nerobí?

Podľa Biblie by sa každý mal cvičiť, aby vedel „rozlišovať medzi správnym a nesprávnym“. (Hebrejom 5:14)

V Biblii sú uvedené základné zásady, podľa ktorých sa majú kresťania rozhodovať pri výbere zábavy. * Tak ako v iných oblastiach života, aj v tejto je naším cieľom „presviedčať sa stále o tom, čo je prijateľné Pánovi“. (Efezanom 5:10)

Biblia učí, že hlava rodiny má právo stanoviť pravidlá pre svoju rodinu, čo platí aj v otázke výberu zábavy. (1. Korinťanom 11:3; Efezanom 6:1–4) V zbore však nikto nemá právo diktovať niečo spoluveriacim ani vytvárať zoznam zakázaných filmov, piesní, hercov či spevákov. (Galaťanom 6:5)

^ 3. ods. Biblia napríklad odsudzuje všetko, čo propaguje mágiu či sexuálnu nemravnosť alebo čo povzbudzuje k neovládaným prejavom negatívnych pocitov. (5. Mojžišova 18:10–13; Efezanom 5:3; Kolosanom 3:8)