Efezanom 5:1–33

5  Preto napodobňujte Boha+ ako milované deti  a žite v láske,+ tak ako Kristus miloval nás*+ a dal za nás* sám seba ako obetný dar a obeť, ktorej vôňa je Bohu príjemná.+  Nemravnosť,* akúkoľvek nečistotu či chamtivosť ani nespomínajte medzi sebou,+ lebo také niečo medzi Božími služobníkmi* nemá miesto.+  Rovnako nie je namieste nehanebné správanie, hlúpe reči alebo neslušné žartovanie.+ Radšej vzdávajte vďaky Bohu.+  Veď viete a plne si uvedomujete, že žiaden človek, ktorý žije nemravne*+ alebo je nečistý či chamtivý+ – čo znamená, že je modlár –, nemá dedičstvo v Kráľovstve Krista a Boha.+  Nech vás nikto neoklame prázdnymi rečami, lebo pre tieto veci prichádza Boží hnev na neposlušných synov.  Preto s nimi nemajte nič spoločné.  Kedysi ste boli tmou, ale teraz, keď patríte Pánovi,+ ste svetlom.+ Žite ako deti svetla.  Ovocím svetla je všetko, čo je dobré, spravodlivé a pravdivé.+ 10  Skúmajte, čo sa páči+ Pánovi, 11  a nezúčastňujte sa na neplodných skutkoch tmy,+ radšej ich stavajte do pravého svetla. 12  Veď je hanba čo len hovoriť o tom, čoho sa potajomky dopúšťajú. 13  Všetko, čo je vystavené svetlu, vychádza najavo a všetko, čo vyjde najavo, sa stáva svetlom. 14  Preto sa píše: „Prebuď sa, spáč, vstaň z mŕtvych+ a osvieti ťa Kristus.“+ 15  Teda dávajte si veľký pozor na to, ako sa správate. Nesprávajte sa ako nemúdri, ale ako múdri 16  a čo najlepšie využívajte čas,*+ lebo dni sú zlé. 17  Preto nebuďte nerozumní, ale všímajte si, aká je Jehovova* vôľa.+ 18  Ani sa neopíjajte,*+ lebo to vedie k neviazanosti,* ale vždy buďte naplnení duchom. 19  Posilňujte sa navzájom* spevom žalmov, piesňami na chválu Boha a inými duchovnými piesňami.+ Spievajte a hrajte+ Jehovovi* zo srdca*+ 20  a za všetko vzdávajte vďaky+ Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista.+ 21  Z úcty ku Kristovi sa podriaďujte jeden druhému.+ 22  Manželky nech sa podriaďujú svojim manželom,+ tak ako sa podriaďujú Pánovi, 23  lebo manžel je hlavou svojej manželky,+ ako je aj Kristus hlavou zboru,+ svojho tela, ktorého je záchrancom. 24  Ako je zbor podriadený Kristovi, tak nech sú manželky podriadené svojim manželom vo všetkom. 25  Manželia, milujte svoje manželky,+ ako aj Kristus miloval zbor a vzdal sa zaň svojho života.+ 26  Urobil to preto, aby zbor posvätil očistným vodným kúpeľom pomocou Božieho slova,+ 27  a tak ho pred seba postavil v celej jeho nádhere, bez škvrny, vrásky alebo bez čohokoľvek podobného+ – svätý a nepoškvrnený.+ 28  Tak aj manželia majú milovať svoje manželky ako vlastné telo. Kto miluje svoju manželku, miluje seba. 29  Veď nikto nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí ho a starostlivo opatruje, tak ako Kristus zbor, 30  lebo sme časťami jeho tela.+ 31  „Preto muž opustí otca a matku a bude lipnúť k svojej manželke* a tí dvaja budú jedno telo.“+ 32  Toto sväté tajomstvo+ je veľké – teraz hovorím o Kristovi a zbore.+ 33  Teda každý z vás nech miluje svoju manželku+ ako sám seba. A manželka nech si hlboko ctí svojho manžela.+

Poznámky pod čiarou

Al. možno „vás“.
Al. možno „za vás“.
Po grécky porneia. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „medzi svätými“.
Pozri Slovník pojmov, heslo „nemravnosť“.
Dosl. „vykupujúc si určený čas“.
Dosl. „sa neopíjajte vínom“.
Al. „k divokosti“.
Al. možno „seba samých“.
Al. „vo svojom srdci“.
Al. „zostane so svojou manželkou“.