Hebrejom 5:1–14

  • Ježiš je nadradený ľudským veľkňazom (1 – 10)

    • Veľkňaz ako Melchisedek (6, 10)

    • „Naučil sa poslušnosti z toho, čo vytrpel“ (8)

    • Zodpovedný za večnú záchranu (9)

  • Varovanie pred nezrelosťou (11 – 14)

5  Každý veľkňaz vzatý spomedzi ľudí je ustanovený, aby slúžil Bohu+ na ich úžitok a prinášal dary a obete za hriechy.+  Dokáže súcitiť s tými,* ktorí hrešia* z nevedomosti, keďže aj on sám podlieha slabosti,  a preto musí prinášať obete nielen za hriechy ľudu, ale aj za svoje vlastné hriechy.+  Túto česť si nemôže nikto privlastniť, ale musí ho povolať Boh, tak ako povolal Árona.+  Veď ani Kristus si neprivlastnil slávu+ veľkňaza sám, ale oslávil ho ten, ktorý mu povedal: „Ty si môj syn, dnes som sa stal tvojím otcom.“+  Ako hovorí na inom mieste: „Ty si navždy kňazom, akým bol Melchisedek.“*+  Kristus predkladal počas svojho pozemského života* pokorné a úpenlivé prosby so silnými výkrikmi a slzami+ tomu, ktorý bol schopný zachrániť ho zo smrti, a pre svoju hlbokú bázeň* pred Bohom bol vypočutý.  Hoci bol synom, naučil sa poslušnosti z toho, čo vytrpel.+  A keď sa stal dokonalým,+ stal sa zodpovedným za večnú záchranu všetkých, ktorí ho poslúchajú,+ 10  lebo ho Boh vymenoval za veľkňaza, akým bol Melchisedek.*+ 11  Máme o ňom mnoho čo povedať, ale je ťažké to vysvetliť, pretože ste otupeli* v počúvaní. 12  Lebo hoci by ste už* mali byť učiteľmi, potrebujete, aby vám niekto znovu vysvetľoval základy+ Božích svätých vyhlásení, a znovu potrebujete mlieko, a nie pevný pokrm. 13  Kto pije mlieko, nie je oboznámený so slovom spravodlivosti, lebo je ešte dieťa.+ 14  Ale pevný pokrm je pre zrelých ľudí, ktorí si používaním vycvičili schopnosť rozlišovať, a tak vedia rozoznať správne od nesprávneho.

Poznámky pod čiarou

Al. „Dokáže byť mierny k tým“.
Al. „blúdia“.
Al. „podľa spôsobu (vzoru) Melchisedeka“.
Dosl. „v dňoch svojho tela“.
Al. „hlbokú úctu“.
Al. „podľa spôsobu (vzoru) Melchisedeka“.
Al. „zleniveli“.
Dosl. „vzhľadom na čas“.