Prejsť na článok

Poskytujú Jehovovi svedkovia pri katastrofách humanitárnu pomoc?

Poskytujú Jehovovi svedkovia pri katastrofách humanitárnu pomoc?

 Áno. Keď sa niekde stane nejaká katastrofa, je bežné, že poskytujeme pomoc. Pomáhame svedkom i ľuďom, ktorí nie sú svedkami, presne tak, ako sme k tomu nabádaní v Biblii v Galaťanom 6:10: „Robme dobro všetkým, najmä však tým, čo sú nám príbuzní vo viere.“ Usilujeme sa tiež pomôcť ľuďom emocionálne a duchovne, lebo v takých chvíľach to zúfalo potrebujú. (2. Korinťanom 1:3, 4)

Ako je naša humanitárna pomoc organizovaná?

 Kresťanskí starší v postihnutej oblasti sa po katastrofe okamžite snažia spojiť so všetkými spoluveriacimi i ostatnými, ktorí chodia do zboru, a zisťujú, či sú v poriadku a či potrebujú nejakú pomoc. Svoje zistenia, ako aj informáciu o tom, čo už podnikli, oznámia miestnej pobočke Jehovových svedkov.

 Ak potrebnú pomoc nedokážu poskytnúť zbory v danej oblasti, zabezpečí ju vedúci zbor Jehovových svedkov. Tým napodobňuje príklad kresťanov v prvom storočí, ktorí sa postarali o spoluveriacich postihnutých hladomorom. (1. Korinťanom 16:1–4) Miestna pobočka zriadi výbory núdzovej pomoci, ktoré potom koordinujú všetky aktivity. Na miesto katastrofy prichádzajú pomôcť aj svedkovia z iných oblastí. Bezplatne dávajú k dispozícii svoj čas, sily a prostriedky, aby pomohli tým, ktorí to potrebujú. (Príslovia 17:17)

Ako je financovaná?

 Pomoc po katastrofe sa financuje z darov zasielaných pobočkám Jehovových svedkov. (Skutky 11:27–30; 2. Korinťanom 8:13–15) Keďže prácu konajú dobrovoľníci zadarmo, vyčlenené prostriedky nepohltí administratíva. Veľmi dbáme na to, aby boli všetky dary efektívne využité. (2. Korinťanom 8:20)