Prvý Korinťanom 16:1–24

16  Čo sa týka zbierky pre svätých,+ riaďte sa pokynmi, ktoré som dal zborom v Galácii.  Nech si každý z vás v prvý deň týždňa odloží niečo bokom, každý podľa svojich možností, aby sa nerobili zbierky po mojom príchode.  Ale keď k vám prídem, pošlem tých, ktorých odporučíte v listoch,+ aby odniesli váš dar do Jeruzalema.  Ak bude treba, aby som tam šiel aj ja, pôjdem s nimi.  Prídem k vám, keď prejdem cez Macedóniu,+ lebo tadiaľ sa chystám ísť.  Možno s vami nejaký čas zostanem alebo u vás strávim aj zimu. Potom ma budete môcť odprevadiť kus cesty tam, kam pôjdem.  Nechcem sa len zastaviť cestou a vidieť vás iba narýchlo, lebo dúfam, že u vás budem môcť zostať dlhšie,+ ak to Jehova* dovolí.  V Efeze+ zostanem až do Letníc,  lebo sa mi otvorilo veľa možností na službu,*+ ale je tu aj mnoho protivníkov. 10  Ak príde Timotej,+ spolupracujte s ním, aby sa u vás nemusel ničoho obávať, lebo sa venuje Jehovovmu* dielu+ tak ako ja. 11  Nech ním nikto nepohŕda. Vypravte ho na cestu ku mne v pokoji, lebo naňho s bratmi čakám. 12  Čo sa týka nášho brata Apolla,+ veľmi som ho prosil, aby k vám šiel s bratmi. Ale rozhodol sa, že k vám teraz nepôjde. Príde inokedy, keď bude môcť. 13  Bdejte,+ stojte pevne vo viere,+ buďte odvážni*+ a silní.+ 14  Všetko, čo robíte, robte s láskou.+ 15  Viete, že Štefan a jeho domácnosť boli prvými učeníkmi* v Acháji a oddane slúžia svätým. Preto vás, bratia, nabádam, 16  podriaďujte sa takým ľuďom i každému, kto s nami spolupracuje a namáha sa.+ 17  Teším sa z toho, že prišiel Štefan,+ Fortunátus a Achaikus, lebo mi vynahradili vašu neprítomnosť 18  a povzbudili mňa i vás.* Vážte si takýchto ľudí. 19  Pozdravujú vás ázijské zbory. A srdečné kresťanské pozdravy vám posielajú aj Akvila a Priska i zbor, ktorý sa schádza v ich dome.+ 20  Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. 21  Toto je môj, Pavlov, vlastnoručne písaný pozdrav. 22  Ak niekto nemiluje Pána, nech je prekliaty. Príď, náš Pán! 23  Nech vás náš Pán Ježiš obdarí nezaslúženou láskavosťou. 24  Vás všetkých, ktorí ste učeníkmi Krista Ježiša, uisťujem o svojej láske.

Poznámky pod čiarou

Al. „otvorili veľké dvere činnosti“.
Dosl. „správajte sa mužne“.
Dosl. „prvým ovocím“.
Dosl. „môjho ducha i vášho“.