UMUNARA W’UMURINZI Kamena 2014 | Uko Imana ibona ibyo kunywa itabi

Kumenya uko Imana ibibona, bishobora gutuma ureka kunywa itabi.

INGINGO Y'IBANZE

Icyorezo cyugarije isi yose

Kuki abantu bakomeza kunywa itabi kandi harafashwe ingamba zidasanzwe zo kurirwanya?

INGINGO Y'IBANZE

Uko Imana ibona ibyo kunywa itabi

Twamenya dute uko Bibiliya ibona ibyo kunywa itabi kandi muri Bibiliya nta hantu rivugwa?

Ese wariye umugati w’ubuzima?

Kuki Yesu yavuze ko ari umugati w’ubuzima uturuka mu ijuru?

Ese abakurambere bacu bazazuka?

Bibiliya ivuga ko Imana izazura n’abakiranirwa. Kubera iki?

Abagabo batatu bashakishije ukuri mu kinyejana cya 16​—Bageze ku ki?

Capito, Cellarius na Campanus, bose bakoze ikintu cyatumye bangwa na Kiliziya Gatolika n’abaharaniraga Ivugurura.

Ibibazo bishingiye kuri Bibiliya

Ese umugambi Imana ifitiye isi uzasohora?

Ibindi wasomera kuri interineti

Ese Imana ni yo iduteza imibabaro?

Imibabaro igera kuri bose, hakubiyemo n’abo Imana yemera. Kubera iki?