Salt la conţinut

Cum ne salvează Isus?

Răspunsul Bibliei

 Isus i-a salvat pe oamenii fideli când și-a dat viața ca jertfă de răscumpărare în folosul lor. (Matei 20:28) Prin urmare, Biblia îl numește pe Isus „Salvator al lumii”. (1 Ioan 4:14) Biblia mai afirmă: „În nimeni altul nu este salvare, căci nu este sub cer niciun alt nume care să fi fost dat printre oameni prin care putem fi salvați”. (Faptele 4:12)

 Isus ‘a gustat moartea pentru fiecare om’ care exercită credință în el. (Evrei 2:9; Ioan 3:16) După aceea, ‘Dumnezeu l-a sculat din morți’, iar Isus s-a întors la cer ca ființă spirituală. (Faptele 3:15) Prin urmare, Isus ‘îi poate salva complet pe cei care se apropie de Dumnezeu prin el, fiindcă este întotdeauna viu ca să pledeze pentru ei’. (Evrei 7:25)

De ce trebuie ca Isus să pledeze pentru noi?

 Cu toții suntem păcătoși. (Romani 3:23) Păcatul este o barieră între noi și Dumnezeu și ne duce la moarte. (Romani 6:23) Dar Isus slujește ca „Apărător” în favoarea celor ce exercită credință în jertfa sa de răscumpărare. (1 Ioan 2:1, Noul Testament – Traducere în limba română modernă) El pledează în favoarea lor, cerându-i lui Dumnezeu să le asculte rugăciunile și să le ierte păcatele pe baza morții sale de jertfă. (Matei 1:21; Romani 8:34) Dumnezeu răspunde la aceste cereri ale lui Isus deoarece sunt în armonie cu voința Sa. Dumnezeu l-a trimis pe Isus pe pământ „pentru ca lumea să fie salvată prin el”. (Ioan 3:17)

Este suficient să credem în Isus pentru a fi salvați?

 Nu. Deși trebuie să credem în Isus pentru a obține salvare, este nevoie de mai mult decât atât. (Faptele 16:30, 31) Biblia spune: „Așa cum corpul fără spirit este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă”. (Iacov 2:26) Pentru a fi salvați, trebuie:

  •   să învățăm despre Isus și despre tatăl său, Iehova (Ioan 17:3);

  •   să ne întărim credința în ei (Ioan 12:44; 14:1);

  •   să ne demonstrăm credința ascultând de poruncile lor (Luca 6:46; 1 Ioan 2:17). Isus a spus că nu oricine îl numea ‘Domn’ avea să fie salvat, ci doar cei care ‘făceau voința Tatălui său care este în cer’. (Matei 7:21)

  •   să continuăm să ne demonstrăm credința în pofida necazurilor. Isus a accentuat importanța acestui lucru când a spus: „Cel care va persevera până la sfârșit, acela va fi salvat”. (Matei 24:13)