Salt la conţinut

Ce este salvarea?

Răspunsul Bibliei

 Termenii „a salva” și „salvare” sunt folosiți uneori de scriitorii Bibliei cu referire la o persoană care a fost scăpată din pericol sau de la distrugere (Exodul 14:13, 14; Faptele 27:20). De cele mai multe ori însă, termenii sunt folosiți cu referire la eliberarea din păcat (Matei 1:21). Întrucât moartea este cauzată de păcat, oamenii care sunt salvați din păcat au speranța vieții veșnice (Ioan 3:16, 17). a

Care este calea spre salvare?

 Pentru a obține salvarea, trebuie să manifestăm credință în Isus și să ne demonstrăm credința respectând poruncile sale (Faptele 4:10, 12; Romani 10:9, 10; Evrei 5:9).

 Potrivit Bibliei, demonstrăm că credința noastră e vie prin fapte, sau acte de ascultare (Iacov 2:24, 26). Totuși, asta nu înseamnă că putem câștiga salvarea. Ea este „darul lui Dumnezeu” bazat pe ‘bunătatea lui nemeritată’, sau pe ‘harul’ divin (Efeseni 2:8, 9, Cornilescu, 1996).

Se poate pierde salvarea?

 Da. Așa cum o persoană salvată de la înec poate cădea sau se poate arunca din nou în apă, o persoană care a fost salvată din păcat, dar nu mai manifestă credință poate pierde salvarea. Din acest motiv, Biblia îi îndeamnă pe creștinii care au primit salvarea ‘să lupte din greu pentru credință’ (Iuda 3). De asemenea, ea îi avertizează pe cei care au fost salvați: „Continuați să lucrați la salvarea voastră, cu teamă și tremur” (Filipeni 2:12).

Cine este Salvatorul: Dumnezeu sau Isus?

 Biblia îl identifică pe Dumnezeu drept sursa principală a salvării, numindu-l în multe cazuri „Salvatorul” (1 Samuel 10:19; Isaia 43:11; Tit 2:10; Iuda 25). În plus, Dumnezeu s-a folosit de diverși bărbați pentru a salva națiunea antică Israel, iar Biblia îi numește „salvatori” (Neemia 9:27; Judecătorii 3:9, 15; 2 Regi 13:5). b În mod asemănător, întrucât Dumnezeu oferă salvarea din păcat prin jertfa de răscumpărare a lui Isus Cristos, Biblia îl numește și pe Isus „Salvator” (Faptele 5:31; Tit 1:4). c

Vor fi toți oamenii salvați?

 Nu, unii oameni nu vor fi salvați (2 Tesaloniceni 1:9). Când a fost întrebat „Sunt puțini cei care vor fi salvați?”, Isus a răspuns: „Străduiți-vă din răsputeri să intrați pe ușa cea strâmtă, pentru că, vă spun, mulți vor căuta să intre, dar nu vor putea” (Luca 13:23, 24).

Concepții greșite despre salvarea universală

 Concepție greșită: Pasajul din 1 Corinteni 15:22 susține învățătura salvării, sau mântuirii, universale, întrucât aici citim că „toți vor fi readuși la viață prin Cristos”.

 Adevăr: În contextul acestui verset se vorbește despre înviere (1 Corinteni 15:12, 13, 20, 21, 35). Prin urmare, expresia „toți vor fi readuși la viață prin Cristos” înseamnă efectiv că toți cei înviați primesc această binecuvântare prin Isus Cristos (Ioan 11:25).

 Concepție greșită: Pasajul din Tit 2:11 susține învățătura salvării universale, întrucât aici citim că ‘mântuirea eternă este oferită tuturor’ (Noul Testament pe înțelesul tuturor).

 Adevăr: Cuvântul grecesc tradus „tuturor” în acest verset poate însemna și „orice fel”. d Prin urmare, semnificația corectă a textului din Tit 2:11 este că Dumnezeu le oferă salvarea oamenilor de orice fel, adică oamenilor „din toate națiunile, triburile, popoarele și limbile” (Revelația 7:9, 10).

 Concepție greșită: Pasajul din 2 Petru 3:9 susține învățătura salvării universale, întrucât aici se spune că Dumnezeu „nu dorește ca vreunul [dintre oameni] să fie distrus”.

 Adevăr: Dumnezeu vrea ca oamenii să fie salvați, dar nu îi forțează să accepte măsura luată în vederea salvării. „Ziua de judecată” a lui Dumnezeu va presupune și „distrugerea oamenilor lipsiți de pietate” (2 Petru 3:7).

a Biblia spune că o persoană este „salvată” chiar dacă salvarea din păcat și moarte este de domeniul viitorului (Efeseni 2:5; Romani 13:11).

b În versetele menționate, unele traduceri folosesc termenii „eliberator”, „izbăvitor”, „mântuitor”, nu „salvator”. Totuși, în textul original ebraic al Bibliei, același cuvânt folosit cu sensul de Salvator pentru Iehova Dumnezeu este folosit și cu referire la acești oameni (Psalmul 7:10).

c Numele Isus derivă din numele ebraic Yehôșúaʽ, care înseamnă „Iehova este salvare”.

d Vezi Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words. Același cuvânt grecesc apare în Matei 5:11, unde Isus afirmă că oamenii vor spune „tot felul de” lucruri rele împotriva discipolilor săi (Cornilescu, 1996).