Salt la conţinut

În ce sens este jertfa lui Isus o „răscumpărare pentru mulți”?

În ce sens este jertfa lui Isus o „răscumpărare pentru mulți”?

Răspunsul Bibliei

 Jertfa lui Isus este mijlocul prin care Dumnezeu eliberează, sau salvează, omenirea din păcat și moarte. Biblia arată că sângele vărsat al lui Isus reprezintă un preț de răscumpărare (Efeseni 1:7; 1 Petru 1:18, 19). De aceea, Isus a spus că el a venit ca „să-Și dea viața ca răscumpărare pentru mulți” (Matei 20:28, Cornilescu, 1996).

De ce a fost necesară o „răscumpărare pentru mulți”?

 Primul om, Adam, a fost creat perfect, fără păcat. El avea perspectiva de a trăi veșnic, dar a pierdut-o când a ales să nu asculte de Dumnezeu (Geneza 3:17-19). La naștere, copiii lui au moștenit acest defect, păcatul (Romani 5:12). Din acest motiv, Biblia menționează că Adam ‘s-a vândut’ pe el însuși – precum și pe copiii lui – păcatului și morții (Romani 7:14). Fiind toți imperfecți, niciunul dintre ei nu putea răscumpăra ce pierduse Adam (Psalmul 49:7, 8).

 Dumnezeu a simțit compasiune pentru urmașii lui Adam, care erau într-o situație fără speranță (Ioan 3:16). Totuși, având în vedere normele sale de dreptate, Dumnezeu nu putea să treacă cu vederea sau să scuze păcatele lor fără să aibă o bază validă (Psalmul 89:14; Romani 3:23-26). Dumnezeu iubește omenirea și de aceea a furnizat mijlocul legal necesar pentru ca păcatele să fie nu doar iertate, ci și eliminate (Romani 5:6-8). Această bază legală este răscumpărarea.

Ce presupune răscumpărarea?

 În Biblie, termenul „răscumpărare” implică trei elemente.

  1.   Reprezintă o plată (Numerele 3:46, 47).

  2.   Aduce o eliberare (Exodul 21:30).

  3.   Corespunde valorii lucrului plătit, adică acoperă integral valoarea acestuia. a

 Să analizăm cum se aplică aceste trei elemente jertfei de răscumpărare a lui Isus Cristos.

  1.   Plată. Biblia spune despre creștini că au fost „cumpărați cu un preț” (1 Corinteni 6:20; 7:23). Acest preț este sângele lui Isus, cu care el a „cumpărat pentru Dumnezeu oameni din orice trib, limbă, popor și națiune” (Revelația 5:8, 9).

  2.   Eliberare. Jertfa lui Isus aduce „eliberarea [din păcat] prin răscumpărare” (1 Corinteni 1:30; Coloseni 1:14; Evrei 9:15).

  3.   Valoare corespunzătoare. Jertfa lui Isus corespunde exact cu ceea ce a pierdut Adam: o viață umană perfectă (1 Corinteni 15:21, 22, 45, 46). Biblia spune: „Așa cum prin neascultarea aceluia singur [Adam] mulți au ajuns păcătoși, tot așa și prin ascultarea acestuia singur [Isus Cristos] mulți vor ajunge drepți” (Romani 5:19). Așa se explică cum, prin moartea unui singur om, poate fi plătită răscumpărarea pentru mulți păcătoși. De fapt, jertfa lui Isus este o „răscumpărare corespunzătoare pentru toți” cei care fac pașii necesari pentru a beneficia de ea (1 Timotei 2:5, 6).

a În Biblie, cuvintele originale traduse prin „răscumpărare” transmit ideea unui preț, adică a unui lucru de valoare, care este plătit. De exemplu, verbul ebraic kafár înseamnă „a acoperi” (Geneza 6:14). De obicei, se referă la acoperirea păcatelor (Psalmul 65:3). Substantivul aferent kófer se referă la prețul plătit pentru a acoperi ceva, sau a obține eliberare (Exodul 21:30). În mod asemănător, cuvântul grecesc lýtron, tradus de obicei „răscumpărare”, poate fi redat și prin „preț de răscumpărare” (Matei 20:28). Scriitorii greci au folosit acest termen referindu-se la un preț oferit pentru a elibera un prizonier de război ori un sclav.