Przejdź do zawartości

Czy znajdę w Biblii myśli, które mnie pocieszą?

Czy znajdę w Biblii myśli, które mnie pocieszą?

Biblijna odpowiedź

 Tak (Rzymian 15:4). Zobacz kilka fragmentów Biblii, które pocieszyły wiele osób znajdujących się w trudnej sytuacji albo zmagających się z negatywnymi emocjami.

W tym artykule:

 Przeciwności

 Psalm 23:4: „Gdy chodzę doliną głębokiego cienia, nie boję się niczego złego, bo Ty jesteś ze mną”.

 Znaczenie: Jeśli modlisz się do Boga i szukasz kierownictwa w Jego Słowie, Biblii, będziesz miał odwagę potrzebną, żeby zmierzyć się z przeciwnościami.

 Filipian 4:13: „Do wszystkiego mam siłę dzięki Temu, który mnie umacnia”.

 Znaczenie: Bóg może ci dodać sił potrzebnych, żeby się zmierzyć z każdym problemem.

 Śmierć kogoś bliskiego

 Kaznodziei 9:5, 10: „Umarli nic nie wiedzą (...). W grobie (...) nie wykonuje się pracy ani nie układa się planów, nie ma tam wiedzy ani mądrości”.

 Znaczenie: Zmarli nie cierpią i nie mogą nas skrzywdzić. Nie są niczego świadomi.

 Dzieje 24:15: „Nastąpi zmartwychwstanie”.

 Znaczenie: Bóg może przywrócić życie naszym zmarłym bliskim.

 Nadmierne poczucie winy

 Psalm 86:5: „Ty, Jehowo a, jesteś dobry i chętnie przebaczasz. Szczodrze okazujesz lojalną miłość wszystkim, którzy Cię wzywają”.

 Znaczenie: Bóg przebacza osobom, które naprawdę żałują popełnionych błędów i są zdecydowane ich nie powtarzać.

 Psalm 103:12: „Jak daleko jest wschód od zachodu, tak daleko Bóg odsunął od nas nasze przewinienia”.

 Znaczenie: Kiedy Bóg nam wybacza, odsuwa nasze grzechy tak daleko, jak tylko potrafimy sobie wyobrazić. Nie wraca do nich, żeby nas oskarżać lub karać.

 Smutek

 Psalm 31:7: „Dostrzegłeś moje uciśnienie, wiesz, jak bardzo jestem udręczony”.

 Znaczenie: Bóg dostrzega wszystkie cierpienia, które cię spotykają. Rozumie twoje najgłębsze uczucia — nawet jeśli inni ich nie rozumieją.

 Psalm 34:18: „Jehowa jest blisko tych, którzy mają złamane serce, wybawia zdruzgotanych na duchu”.

 Znaczenie: Bóg obiecuje, że cię wesprze, kiedy będziesz odczuwał smutek. Może dodać ci sił potrzebnych, żeby radzić sobie z bólem.

 Choroba

 Psalm 41:3: „Jehowo, będziesz go wspierał na łożu boleści”.

 Znaczenie: Bóg może ci pomóc radzić sobie z poważną chorobą, dając ci spokój wewnętrzny, siły, wytrwałość i mądrość potrzebną, żeby podejmować dobre decyzje.

 Izajasza 33:24: „Żaden mieszkaniec tej ziemi nie powie: ‚Jestem chory’”.

 Znaczenie: Bóg obiecuje, że przyjdą czasy, kiedy wszyscy ludzie będą zdrowi.

 Stres i przygnębienie

 Psalm 94:19: „Kiedy mnie przytłoczyły troski, pocieszałeś mnie i dawałeś mi ukojenie”.

 Znaczenie: Jeśli jesteśmy zestresowani, ale zwracamy się do Boga, On pomoże nam zachować spokój.

 1 Piotra 5:7: „Przerzućcie na Niego wszystkie swoje zmartwienia, bo On się o was troszczy”.

 Znaczenie: Bóg nie jest obojętny na nasze cierpienia. Zachęca nas, żebyśmy się do Niego modlili i mówili Mu o naszych zmartwieniach.

 Wojna

 Psalm 46:9: „Na całej ziemi kładzie kres wojnom”.

 Znaczenie: Pod panowaniem Królestwa Bożego nie będzie już więcej wojen.

 Psalm 37:11, 29: „Potulni posiądą ziemię i będą się rozkoszować obfitym pokojem. Prawi posiądą ziemię i będą na niej żyć na zawsze”.

 Znaczenie: Dobrzy ludzie będą mogli się cieszyć pokojowym życiem na ziemi już zawsze.

 Niepokój o przyszłość

 Jeremiasza 29:11: „‚Dobrze wiem, co zamierzam dla was zrobić’ — oświadcza Jehowa. ‚Zamierzam zapewnić wam pokój, a nie nieszczęście. Chcę wam dać przyszłość i nadzieję’”.

 Znaczenie: Bóg zapewnia swoich sług, że mogą wyczekiwać wspaniałej przyszłości.

 Objawienie 21:4: „Bóg otrze z ich oczu wszystkie łzy. Nie będzie już śmierci, smutku, krzyku ani bólu. To, co było kiedyś, przeminęło”.

 Znaczenie: Bóg obiecuje usunąć wszystkie złe rzeczy, które widzimy i przeżywamy obecnie.

a Jehowa to imię własne Boga (Psalm 83:18). Zobacz artykuł „Kim jest Jehowa?”.