Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Dlaczego Bóg dopuszcza cierpienia?

Dlaczego Bóg dopuszcza cierpienia?

Wielu pyta, dlaczego na świecie jest tyle nienawiści i cierpień. Biblia udziela satysfakcjonującej i pocieszającej odpowiedzi.