Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Kiedy Królestwo Boże zacznie panować nad ziemią?

Kiedy Królestwo Boże zacznie panować nad ziemią?

Niektórzy wierni naśladowcy Jezusa chcieli wiedzieć, kiedy Królestwo Boże zacznie panować. Jezus powiedział, że nie będą wiedzieli, kiedy dokładnie zapanuje ono nad ziemią (Dzieje 1:6, 7). Jednak wcześniej wyjaśnił, że gdy jego naśladowcy zobaczą pewne wydarzenia rozgrywające się jednocześnie, będą wiedzieli, że „zbliża się Królestwo Boże” i że wkrótce obejmie ono władzę nad światem (Łukasza 21:31).

JAKIE WYDARZENIA ZAPOWIEDZIAŁ JEZUS?

Jezus powiedział: „Naród powstanie przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą też wielkie trzęsienia ziemi, a w jednym miejscu po drugim głód i epidemie” (Łukasza 21:10, 11). Wszystkie te wydarzenia tworzą wyraźny znak. Tak jak układ linii papilarnych pozwala rozpoznać konkretną osobę, tak podany przez Jezusa znak pozwala ustalić, że „zbliża się Królestwo Boże”. Czy można powiedzieć, że zapowiedziane przez Jezusa wydarzenia występują jednocześnie i to na skalę ogólnoświatową? Zobaczmy, na co wskazują dowody.

1. WOJNY

W roku 1914 wybuchła wojna o zasięgu niespotykanym w dziejach ludzkości. Wielu historyków uważa ten rok za punkt zwrotny, ponieważ to wtedy rozpoczęła się I wojna światowa. Podczas niej po raz pierwszy użyto na wielką skalę czołgów, bomb lotniczych, broni maszynowej, gazów bojowych i innych rodzajów broni. Później wybuchła II wojna światowa, w której użyto broni atomowej. Od roku 1914 nieustannie gdzieś na świecie toczą się wojny, które pochłonęły miliony ofiar.

2. TRZĘSIENIA ZIEMI

Encyclopædia Britannica podaje, że każdego roku ma miejsce jakieś 100 trzęsień ziemi o sile mogącej spowodować „znaczne szkody”. A raport Amerykańskiej Służby Geologicznej informuje: „Z prowadzonych od dawna (od początku XX wieku) zapisków wynika, że co roku należy się spodziewać 16 dużych trzęsień ziemi”. Niektórzy mogą przypisywać wzrost liczby odnotowywanych trzęsień ziemi stosowaniu lepszych urządzeń pomiarowych. Jednak prawda jest taka, że w różnych częściach świata wielkie trzęsienia ziemi są przyczyną cierpień i śmierci ludzi na niespotykaną wcześniej skalę.

 3. GŁÓD

Na całym świecie przyczynami głodu są wojny, korupcja, kryzysy ekonomiczne, zła gospodarka rolna czy brak planowania na wypadek nagłych zmian pogody. Światowy Program Żywnościowy w pewnym raporcie podaje: „Na całym świecie 821 milionów ludzi nie ma wystarczająco jedzenia — 124 miliony z nich wręcz głoduje” („WFP — Year in Review 2018”). Każdego roku niedożywienie przyczynia się do śmierci ponad 3 milionów dzieci. W roku 2011 była to przyczyna około 45 procent wszystkich zgonów dzieci na całym świecie.

4. CHOROBY I EPIDEMIE

W pewnej publikacji wydanej przez Światową Organizację Zdrowia czytamy: „W XXI wieku zdążyło już dojść do epidemii. Powróciły stare choroby: cholera, dżuma i żółta febra. Jednocześnie pojawiły się nowe: SARS, grypa pandemiczna, MERS, ebola i zika”. Mimo że naukowcy i lekarze mają coraz większą wiedzę na temat chorób, do tej pory nie na wszystkie z nich udało im się znaleźć lekarstwo.

5. OGÓLNOŚWIATOWA DZIAŁALNOŚĆ GŁOSZENIA

Jezus wymienił jeszcze jeden element znaku. Powiedział: „Ta dobra nowina o Królestwie będzie głoszona na całym świecie na świadectwo wszystkim narodom. A potem nadejdzie koniec” (Mateusza 24:14). Chociaż świat zmaga się z poważnymi problemami, ponad 8 milionów ludzi w 240 krajach głosi dobrą nowinę o Królestwie Bożym w ponad 1000 języków. Coś takiego nie działo się nigdy wcześniej.

 CO TO OZNACZA DLA NAS?

Wydarzenia składające się na znak, o którym mówił Jezus, rozgrywają się na naszych oczach. Dlaczego powinno nas to interesować? Ponieważ Jezus powiedział: „Gdy zobaczycie, że te rzeczy się dzieją, wiedzcie, że zbliża się Królestwo Boże” (Łukasza 21:31).

Wkrótce Królestwo sprawi, że na ziemi będzie się działa wola Boga

Znak podany przez Jezusa oraz chronologia biblijna prowadzi do wniosku, że Bóg ustanowił Królestwo w niebie w 1914 roku *. Wtedy też powołał na Króla swojego Syna, Jezusa Chrystusa (Psalm 2:2, 4, 6-9). Wkrótce Królestwo Boże zapanuje nad ziemią, usunie wszystkie rządy ludzi i zamieni ją w raj, w którym ludzie będą żyli wiecznie.

Już niedługo spełnią się słowa modlitwy: „Niech przyjdzie Twoje Królestwo. Niech się dzieje Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi” (Mateusza 6:10). Ale czym zajmuje się to Królestwo, odkąd w 1914 roku zostało ustanowione? I czego można się spodziewać, gdy Królestwo zacznie panować nad całą ludzkością?

^ ak. 17 Więcej szczegółów dotyczących roku 1914 można znaleźć w wydanej przez Świadków Jehowy książce Czego nas uczy Biblia?, dodatek 22.