Przejdź do zawartości

Gdzie mogę znaleźć nadzieję?

Biblijna odpowiedź

Bóg chce nam „dać przyszłość i nadzieję *” (Jeremiasza 29:11). Między innymi właśnie dlatego dał nam Biblię, żebyśmy „dzięki pocieszeniu płynącemu z Pism mieli nadzieję” (Rzymian 15:4). Jak się przekonamy, rozsądne rady z Biblii mogą nam pomóc zachowywać pozytywne nastawienie każdego dnia. A zapisane w niej obietnice dają nam wspaniałą nadzieję na przyszłość.

Co zostanie omówione w tym artykule?

 Jak Biblia może nam pomóc pozytywnie patrzeć na życie?

Biblia zawiera praktyczne rady, które mogą nam pomóc ulepszyć nasze życie. Dzięki temu możemy zachowywać pozytywne nastawienie. Zastanów się nad kilkoma przykładami takich rad.

  • Kieruj się praktycznymi radami z Biblii. Psalmie 119:105 czytamy: „Twoje słowo jest lampą dla moich nóg i światłem na mojej ścieżce”. Światło pomaga na dwa sposoby. Po pierwsze, pozwala zobaczyć to, co znajduje się bezpośrednio przed nami. Po drugie, oświetla drogę na znaczną odległość. Podobnie praktyczne zasady z Biblii pomagają nam skutecznie radzić sobie z problemami, które dotykają nas bezpośrednio. Dzięki temu łatwiej nam na co dzień zachowywać optymizm. To, czego uczy Biblia, dodaje sił i ‛raduje serce’ (Psalm 19:7, 8). Jednocześnie Biblia rzuca światło na przyszłość. Pokazuje, co wspaniałego Bóg zamierza zrobić dla ludzi i ziemi. Ta nadzieja może nam dać prawdziwą, trwałą radość.

  • Przyjmuj pomoc od innych. Kiedy nasza sytuacja wydaje nam się beznadziejna, możemy mieć chęć, żeby unikać rodziny czy przyjaciół. Biblia mówi, że nie jest to mądre, bo może prowadzić do nierozsądnych decyzji i działań (Przysłów 18:1). Bliscy mogą nam pomóc zachowywać równowagę. Mogą też podpowiedzieć, jak sobie radzić w trudnej sytuacji (Przysłów 11:14). A na pewno nas pokrzepią, poprawią nam nastrój i dodadzą sił, żebyśmy wytrwali, dopóki sytuacja się nie zmieni (Przysłów 12:25).

  • Módl się do Boga. Biblia zachęca: „Zrzuć swoje troski na Jehowę *, a On cię wesprze. Nigdy nie pozwoli, żeby prawy upadł” (Psalm 55:22). Jehowa jest słusznie nazywany „Bogiem, który daje nadzieję” (Rzymian 15:13). Możesz Mu się zwierzać ze „wszystkich swoich zmartwień” i być przekonany, że On się o ciebie troszczy (1 Piotra 5:7). Biblia mówi o Bogu: „On sprawi, że będziecie niezłomni, silni i niewzruszeni” (1 Piotra 5:10).

  • Potraktuj trudności jako okazję do wzmocnienia swojej nadziei. W Biblii Bóg obiecuje: „Ten, kto mnie słucha, będzie mieszkał bezpiecznie i nie będzie się bał żadnego nieszczęścia” (Przysłów 1:33). Pomyślmy o Margaret z Australii, której cyklon zniszczył dom. Wiele straciła, ale nie wpadła w rozpacz. Ze swoich przeżyć wyciągnęła cenny wniosek: rzeczy materialne nie są trwałe — łatwo je stracić. Potem Margaret była jeszcze bardziej zdecydowana skupiać się na tym, co się naprawdę liczy — na swojej rodzinie i przyjaciołach, na więzi z Bogiem i na nadziei, o której mówi Biblia (Psalm 37:34; Jakuba 4:8).

 Jaką nadzieję Biblia daje wszystkim ludziom?

Biblia obiecuje, że ludzi i ziemię czeka wspaniała przyszłość. I ta przyszłość nie jest wcale odległa. W rzeczywistości problemy, z którymi dzisiaj się zmagamy, pokazują, że żyjemy „w dniach ostatnich” obecnego świata (2 Tymoteusza 3:1-5). Wkrótce Bóg przejmie całkowitą kontrolę nad ziemią i usunie wszelką niesprawiedliwość i cierpienia. Zrobi to za pomocą rządu światowego nazywanego Królestwem Bożym (Daniela 2:44; Objawienie 11:15). Właśnie ten rząd w niebie miał na myśli Jezus, kiedy powiedział w Modlitwie Pańskiej: „Niech przyjdzie Twoje Królestwo. Niech się dzieje Twoja wola (...) na ziemi” (Mateusza 6:9, 10).

Biblia wyraźnie mówi, jaka jest wola Boga wobec ludzi. Królestwo Boże usunie nasze problemy. Na przykład jakie?

  • Głód. „Ziemia wyda swój plon” (Psalm 67:6).

  • Choroby. „Żaden mieszkaniec tej ziemi nie powie: ‚Jestem chory’” (Izajasza 33:24).

  • Śmierć. „Bóg otrze z ich oczu wszystkie łzy. Nie będzie już śmierci, smutku, krzyku ani bólu. To, co było kiedyś, przeminęło” (Objawienie 21:3, 4).

^ ak. 1 Jeśli mamy na coś nadzieję, to pragniemy tego i wierzymy, że to otrzymamy. Nadzieja to także coś, czego się wyczekuje.

^ ak. 5 Jehowa to wyjawione w Biblii imię Boga (Psalm 83:18).