Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Przekonaj się, że Bóg się o ciebie troszczy

Przekonaj się, że Bóg się o ciebie troszczy

Bóg wyposażył nasze ciała w niezwykłą zdolność regeneracji. Gdy skóra zdrowego człowieka zostanie rozcięta, otarta lub nakłuta, „uruchamia się seria złożonych procesów zaprojektowanych tak, żeby małe i duże rany się goiły” (Johns Hopkins Medicine). Organizm natychmiast przystępuje do akcji, żeby zatamować krwawienie, zasklepić ranę i wzmocnić uszkodzoną tkankę.

POMYŚL: Skoro Stwórca zaprojektował nas tak, że goją się nasze rany fizyczne, to czy możemy wierzyć Jego obietnicy, że wyleczy też nasze rany emocjonalne? Psalmista napisał: „Uzdrawia mających złamane serce, przewiązuje im rany” (Psalm 147:3). Jeśli cierpisz z powodu traumatycznych przeżyć albo innych trudności, skąd możesz mieć pewność, że Jehowa ‛przewiąże twoje rany’ — zarówno teraz, jak i w przyszłości?

CZEGO NAS UCZY BIBLIA

Bóg zapewnia: „Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Nie martw się, bo jestem twoim Bogiem. Wzmocnię cię, naprawdę ci pomogę” (Izajasza 41:10). Ktoś, kto jest pewien troski Jehowy, cieszy się pokojem umysłu oraz ma siły potrzebne do radzenia sobie z różnymi przeciwnościami. Apostoł Paweł nazwał tę wewnętrzną harmonię „pokojem Bożym, którego ludzki umysł nie jest w stanie pojąć”. Następnie dodał: „Do wszystkiego mam siłę dzięki Temu, który mnie umacnia” (Filipian 4:4-7, 9, 13).

Biblia pomaga nam uwierzyć w obietnice Boga dotyczące przyszłości, która czeka ludzi. Na przykład z Księgi Objawienia 21:4, 5 dowiadujemy się, co On zrobi i dlaczego możemy ufać, że tak się stanie:

  • „Bóg otrze (...) wszystkie łzy” z oczu ludzi. Jehowa usunie wszystkie nasze cierpienia i troski, nawet te, które innym wydają się mało znaczące.

  • ‛Ten, który zasiada na tronie’ w niebiańskiej chwale, Wszechmocny Król całego stworzenia, skorzysta ze swojej mocy i władzy, żeby usunąć cierpienia i udzielić nam pomocy.

  • Jehowa zapewnia, że Jego obietnice są „wiarygodne i prawdziwe”. Możemy być pewni, że dotrzyma słowa, ponieważ jest prawdziwym Bogiem.

„Bóg otrze z ich oczu wszystkie łzy. Nie będzie już śmierci, smutku, krzyku ani bólu. To, co było kiedyś, przeminęło. A Ten, który zasiadał na tronie, powiedział: ‚Popatrz! Czynię wszystko nowe’. Dodał też: ‚Zapisz to, bo te słowa są wiarygodne i prawdziwe’” (Objawienie 21:4, 5)

Z tego, co nas otacza, a także z Biblii dowiadujemy się, jaką osobowość ma nasz niebiański Ojciec. Obserwowanie dzieł stwórczych zachęca do zawarcia z Bogiem bliskiej przyjaźni, natomiast Biblia zaprasza do tego bezpośrednio: „Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was” (Jakuba 4:8). W Dziejach Apostolskich 17:27 znajduje się zapewnienie: „Nie jest On daleko od nikogo z nas”.

Gdy poświęcisz czas na poznawanie Boga, stopniowo przekonasz się, że ‛On się o ciebie troszczy’ (1 Piotra 5:7). Jakie to może przynieść korzyści?

Zobacz, co przeżył Toru z Japonii. Chociaż wychowywała go matka będąca chrześcijanką, pociągnął go brutalny świat yakuzy, japońskiej mafii. Wspomina: „Byłem pewien, że Bóg mnie nienawidzi. Gdy wokół mnie ginęli ludzie, szczególnie ci, którzy byli mi bliscy, czułem, że to kara od Boga”. Toru przyznaje, że pod wpływem zdemoralizowanego środowiska i swojego nastawienia stał się „bezduszny i nieczuły”. A co było jego głównym celem? Opowiada: „Chciałem stać się sławny z tego, że zabiłem kogoś bardziej znanego od siebie i zginąłem w młodym wieku”.

Jednak gdy Toru razem z żoną, Hannah, zaczął studiować Biblię, w jego życiu i nastawieniu zaszły gruntowne zmiany. Hannah wspomina: „Na własne oczy widziałam, jak mój mąż się zmienia”. Teraz Toru mówi z przekonaniem: „Istnieje Bóg, który naprawdę interesuje się każdym z nas. Nie chce,  żeby ktokolwiek zginął. Jest gotowy przebaczyć każdemu, kto będzie szczerze żałował swoich błędów. Możemy mówić Mu o tym, czego nie powiedzielibyśmy nikomu innemu i czego nikt inny by nie zrozumiał. Niedługo Jehowa usunie wszystkie problemy, cierpienia i udręki. A już teraz pomaga nam na wiele sposobów, które często przechodzą nasze najśmielsze oczekiwania. Zależy Mu na nas i podaje nam rękę, gdy jesteśmy na dnie” (Psalm 136:23).

Co pokazują przeżycia Toru? Świadomość tego, że Bóg wkrótce usunie cierpienia i sprawi, że nikt nie będzie płakał ze smutku, pozwala już teraz prowadzić lepsze życie i daje nadzieję na przyszłość. Nawet w świecie pełnym cierpień możesz odczuwać, że Bóg się o ciebie troszczy.