Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Realna nadzieja na lepsze jutro

Realna nadzieja na lepsze jutro

 Czy patrzysz w przyszłość z optymizmem? Wiele osób stara się zachować takie pozytywne nastawienie mimo poważnych problemów, z którymi zmaga się każdego dnia. Ale czy możemy oczekiwać, że sytuacja naprawdę zmieni się na lepsze? Oczywiście, że tak! Biblia daje nam niezawodną nadzieję na lepsze jutro.

 Jaką przyszłość obiecuje Biblia?

 Biblia przyznaje, że ludzi dotykają bardzo poważne problemy. Ale mówi też, że kiedyś to się skończy. Co konkretnie obiecuje?

 •   Problem: Bezdomność

   Co mówi Biblia: „Pobudują domy i będą w nich mieszkać” (Izajasza 65:21).

   Jak to się spełni w przyszłości: Każdy będzie miał swój własny dom.

 •   Problem: Bezrobocie i ubóstwo

   Co mówi Biblia: „Moi wybrani będą w pełni korzystać z tego, co zrobią swoimi rękami” (Izajasza 65:22).

   Jak to się spełni w przyszłości: Wszyscy ludzie będą mieli pracę, która będzie im przynosić korzyści, dawać satysfakcję i zadowolenie.

 •   Problem: Niesprawiedliwość

   Co mówi Biblia: „Książęta będą sprawować władzę na rzecz sprawiedliwości” (Izajasza 32:1).

   Jak to się spełni w przyszłości: Nikt nie będzie traktowany niesprawiedliwie z powodu swojej narodowości, pochodzenia czy pozycji społecznej. Wszystkie nierówności znikną na zawsze.

 •   Problem: Niedożywienie i głód

   Co mówi Biblia: „Ziemia będzie obficie rodzić zboże, będzie go mnóstwo nawet na szczytach gór” (Psalm 72:16).

   Jak to się spełni w przyszłości: Różnorodna i zdrowa żywność będzie dostępna dla każdego. Nikt nie będzie chodził spać głodny ani cierpiał z powodu niedożywienia.

 •   Problem: Przestępczość i przemoc

   Co mówi Biblia: „Każdy będzie siedział pod swoją winoroślą i pod swoim drzewem figowym i nikt nie będzie wzbudzał w nich strachu” (Micheasza 4:4).

   Jak to się spełni w przyszłości: Wszyscy będą czuli się bezpiecznie, bo nie będzie już ludzi niegodziwych. Na ziemi będą żyć tylko ludzie prawi (Psalm 37:10, 29).

 •   Problem: Wojny

   Co mówi Biblia: „Naród nie podniesie miecza przeciwko narodowi ani nie będą się już uczyć sztuki wojennej” (Izajasza 2:4).

   Jak to się spełni w przyszłości: Na całej ziemi zapanuje pokój (Psalm 72:7). Nikt nie będzie musiał opłakiwać bliskich, których stracił na wojnie, ani uciekać z terenów, na których toczą się walki.

 •   Problem: Choroby

   Co mówi Biblia: „Żaden mieszkaniec tej ziemi nie powie: ‚Jestem chory’” (Izajasza 33:24).

   Jak to się spełni w przyszłości: Znikną cierpienia związane z niepełnosprawnością czy chorobami (Izajasza 35:5, 6). Biblia obiecuje nawet, że „nie będzie już śmierci” (Objawienie 21:4).

 •   Problem: Zniszczenie środowiska naturalnego

   Co mówi Biblia: „Pustkowie i spieczona ziemia będą się radować, pustynna równina będzie się weselić i rozkwitnie jak krokus” (Izajasza 35:1).

   Jak to się spełni w przyszłości: Cała ziemia stanie się rajem, w którym ludzie będą cieszyć się życiem — tak jak tego Bóg chciał od początku (Rodzaju 2:15; Izajasza 45:18).

 Czy to, co obiecuje Biblia, nie jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe?

 Może ci się tak wydawać. Ale zachęcamy cię, żebyś dokładniej przyjrzał się temu, co Biblia mówi o przyszłości. Dlaczego? Obietnice biblijne różnią się od tych, które składają ludzie. Te obietnice pochodzą od Boga. Czy ma to jakieś znaczenie? Tak, i to z kilku powodów.

 •   Bóg jest godny zaufania. Biblia mówi, że Bóg „nie może kłamać” (Tytusa 1:2). Poza tym tylko On potrafi przewidzieć, co się stanie w przyszłości (Izajasza 46:10). Biblia zawiera mnóstwo przykładów, które potwierdzają, że to, co Bóg zapowiada, zawsze się spełnia. Jeśli chcesz dowiedzieć się o tym więcej, obejrzyj film Co nas upewnia, że Biblia pochodzi od Boga?

 •   Bóg ma moc potrzebną do rozwiązania naszych problemów. Biblia mówi, że Bóg może zrobić „wszystko, co Mu się podoba” (Psalm 135:5, 6). Oznacza to, że nic nie jest w stanie Go powstrzymać od spełnienia Jego obietnic. Co więcej, On chce je spełnić, bo bardzo nas kocha (Jana 3:16).

 Oczywiście możesz się zastanawiać: „Jeśli Bóg chce nam pomóc i ma potrzebną do tego moc, to dlaczego cały czas mamy tyle problemów?”. Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w filmie Dlaczego Bóg dopuszcza cierpienia?

 Jak Bóg spełni to, co obiecał?

 Bóg spełni to, co obiecał, za pośrednictwem swojego Królestwa — niebiańskiego rządu. Na jego władcę wyznaczył Jezusa Chrystusa i powierzył mu opiekę nad ziemią i ludźmi. Kiedy Jezus był na ziemi, uzdrawiał chorych, karmił głodnych, kontrolował siły przyrody, a nawet wskrzeszał umarłych (Marka 4:39; 6:41-44; Łukasza 4:40; Jana 11:43, 44). W ten sposób pokazał, co zrobi jako Król w Królestwie Bożym.

 Jakie jeszcze korzyści przyniesie ci panowanie tego Królestwa? Obejrzyj film Czym jest Królestwo Boże?

 Kiedy Bóg spełni to, co obiecał?

 Już niedługo! Skąd możemy mieć taką pewność? W Biblii zapowiedziano wydarzenia, które miały wskazywać, że panowanie Królestwa Bożego nad ziemią jest już bardzo bliskie (Łukasza 21:10, 11). Właśnie te wydarzenia rozgrywają się na naszych oczach.

 Żeby dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj artykuł „Kiedy Królestwo Boże zacznie panować nad ziemią?”.

 Jak nadzieja z Biblii może pomóc ci już dzisiaj?

 Pewien pisarz biblijny przyrównał nadzieję, którą daje Biblia, do „kotwicy dla duszy” (Hebrajczyków 6:19). Tak jak kotwica pomaga statkowi przetrwać sztorm, tak biblijna nadzieja na przyszłość pomaga nam przetrwać trudności, z którymi zmagamy się dzisiaj. Dzięki tej niezawodnej nadziei możemy zachować równowagę emocjonalną i psychiczną, a nawet cieszyć się lepszym zdrowiem (1 Tesaloniczan 5:8).