Przejdź do zawartości

Co Biblia mówi o eutanazji?

Biblijna odpowiedź

Biblia nie wypowiada się o eutanazji * wprost. Jednak to, czego ta Księga uczy o życiu i śmierci, pozwala wyrobić sobie w tej sprawie zrównoważone zdanie. Odebranie komuś życia jest niedopuszczalne, ale Biblia nie wymaga przedłużania za wszelką cenę życia osoby, która jest w agonii.

Biblia uczy, że Bóg jest Stwórcą, „źródłem życia” (Psalm 36:9; Dzieje 17:28). W Jego oczach życie jest bardzo cenne. Dlatego potępia On odbieranie życia — zarówno komuś, jak i sobie samemu (Wyjścia 20:13; 1 Jana 3:15). Ponadto Biblia wskazuje, że powinniśmy podejmować rozsądne działania, żeby chronić życie swoje i innych (Powtórzonego Prawa 22:8). Nie ulega więc wątpliwości, że Bóg chce, żebyśmy cenili dar życia.

Co z chorymi w stanie terminalnym?

Biblia nie usprawiedliwia odebrania komuś życia nawet wtedy, gdy śmierć tej osoby jest bliska i nieuchronna. Świadczy o tym przykład jednego z izraelskich królów — Saula. Kiedy w trakcie bitwy został śmiertelnie ranny, poprosił giermka, żeby pomógł mu odebrać sobie życie (1 Samuela 31:3, 4). Giermek odmówił. Później inny mężczyzna skłamał, że to on spełnił życzenie króla. Dawid, który podzielał pogląd Boga na tę sprawę, uznał tego człowieka za winnego przelania krwi (2 Samuela 1:6-16).

Czy życie należy podtrzymywać za wszelką cenę?

Jeśli nie ma wątpliwości, że człowiek umiera, Biblia nie wymaga, żeby za wszelką cenę wydłużać okres agonii. Księga ta uczy nas rozsądnego spojrzenia na tę sprawę. Śmierć jest wrogiem człowieka, następstwem naszego grzesznego stanu (Rzymian 5:12; 1 Koryntian 15:26). Chociaż nie powinniśmy jej pragnąć, nie ma też powodu, żeby się jej obawiać, ponieważ Bóg obiecuje wskrzesić zmarłych (Jana 6:39, 40). Osoba, która szanuje życie, będzie się starać o najlepszą dostępną opiekę medyczną. Nie oznacza to jednak, że musi decydować się na zabiegi, które jedynie przedłużają ostatnią fazę procesu umierania.

Czy samobójstwo to grzech niewybaczalny?

Nie, Biblia tego nie uczy. Odebranie sobie życia to poważny grzech *. Jednak Bóg doskonale rozumie czynniki, takie jak choroba psychiczna, skrajny stres czy nawet uwarunkowania genetyczne, które mogą leżeć u podłoża skłonności samobójczych (Psalm 103:13, 14). Za pośrednictwem Biblii Bóg pociesza przygnębione osoby. Co więcej, Księga ta mówi, że „nastąpi zmartwychwstanie zarówno prawych, jak i nieprawych” (Dzieje 24:15). Widać więc, że zmartwychwstanie może objąć również osoby, które popełniły poważny grzech, taki jak odebranie sobie życia.

^ ak. 1 Eutanazja definiowana jest jako „powodowane współczuciem pozbawienie życia nieuleczalnie chorego człowieka na jego żądanie” (Uniwersalna Encyklopedia PWN). Sytuację, kiedy lekarz umożliwia pacjentowi, żeby sam zakończył swoje życie, nazywa się wspomaganym samobójstwem.

^ ak. 5 Wspomniane w Biblii przypadki samobójstw dotyczyły osób, które nie spełniały woli Boga (2 Samuela 17:23; 1 Królów 16:18; Mateusza 27:3-5).