Druga Księga Samuela 17:1-29

17  Potem Achitofel powiedział do Absaloma: „Pozwól mi wybrać 12 000 ludzi i dzisiejszej nocy ruszyć w pościg za Dawidem.  Zaatakuję go, gdy jest zmęczony i bezsilny*+, i sprawię, że wpadnie w panikę. Wszyscy, którzy z nim są, uciekną, a ja zabiję tylko króla+.  Następnie przyprowadzę wszystkich ludzi z powrotem do ciebie. Kiedy zginie ten, którego szukasz, cały lud wróci i się uspokoi”.  Rada ta wydała się dobra Absalomowi i wszystkim starszym Izraela.  Jednak Absalom polecił: „Niech przyjdzie tu także Arkijczyk Chuszaj+. Posłuchamy, co on ma do powiedzenia”.  Chuszaj przyszedł więc do Absaloma. Wtedy Absalom rzekł do niego: „Achitofel udzielił takiej rady. Czy mamy jej posłuchać? Jeśli nie, to sam powiedz, co zrobić”.  Chuszaj odparł: „Rada, którą dał Achitofel, tym razem nie jest dobra!”+.  Chuszaj mówił dalej: „Dobrze wiesz, że twój ojciec i jego ludzie są dzielni+ i gotowi na wszystko* jak niedźwiedzica, która straciła młode+. A twój ojciec jest wojownikiem+ i nie będzie nocował z ludem.  Na pewno ukrywa się teraz w jakiejś jaskini* albo w innym miejscu+. Jeśli zaatakuje pierwszy, to ci, którzy o tym usłyszą, powiedzą: ‚Ludzie Absaloma zostali pokonani!’. 10  Nawet dzielny mężczyzna, który ma serce jak lew+, zupełnie straci odwagę, bo cały Izrael wie, że twój ojciec jest potężnym wojownikiem+ i że jego ludzie są nieustraszeni. 11  Moja rada jest taka: Niech wszyscy Izraelici, od Dan po Beer-Szebę+, zbiorą się przy tobie tak licznie jak ziarnka piasku nad morzem+ i ty poprowadź ich do walki. 12  Zaatakujemy Dawida tam, gdzie się znajduje, i spadniemy na niego jak rosa, która spada na ziemię. Nikt nie ocaleje — ani on, ani żaden z jego ludzi. 13  A jeśli wycofa się do jakiegoś miasta, cały Izrael przyniesie tam liny i będziemy ściągać to miasto w dolinę, aż nie pozostanie po nim nawet kamyk”. 14  Wtedy Absalom i wszyscy Izraelici stwierdzili: „Rada Arkijczyka Chuszaja jest lepsza+ niż rada Achitofela!”. Stało się tak, ponieważ Jehowa postanowił* udaremnić rozsądną radę Achitofela+, żeby Jehowa mógł sprowadzić nieszczęście na Absaloma+. 15  Później Chuszaj powiadomił kapłanów Cadoka i Abiatara+, co Absalomowi i starszym Izraela doradził Achitofel, a jakiej rady udzielił on. 16  Powiedział jeszcze: „Teraz poślijcie szybko Dawidowi wiadomość i ostrzeżcie go: ‚Nie nocuj dzisiaj na pustkowiu przy brodach* na Jordanie, ale koniecznie przepraw się na drugi brzeg rzeki, bo w przeciwnym razie ty, królu, i wszyscy ludzie, którzy są z tobą, możecie zginąć*’”+. 17  Tymczasem Jonatan+ i Achimaac+ przebywali przy En-Rogel+. Nie odważyli się wejść do miasta z obawy, że ktoś ich zobaczy. Dlatego wyszła do nich służąca i wszystko im przekazała, a oni poszli powiadomić króla Dawida. 18  Zobaczył ich jednak pewien młody człowiek, który doniósł o tym Absalomowi. Oni więc szybko odeszli i dotarli do domu jednego z mieszkańców Bachurim+. Miał on na swoim dziedzińcu studnię, do której się schowali. 19  Żona tego człowieka rozciągnęła na studni płachtę i nasypała na nią tłuczonego ziarna. Nikt niczego nie zauważył. 20  Słudzy Absaloma przyszli do domu tej kobiety i zapytali: „Gdzie są Achimaac i Jonatan?”. Kobieta odparła: „Poszli w kierunku rzeki”+. Słudzy Absaloma ich szukali, ale ponieważ nikogo nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy. 21  Po ich odejściu Achimaac i Jonatan wyszli ze studni i udali się do króla Dawida. Poinformowali go, co Achitofel poradził zrobić przeciwko niemu+, i powiedzieli: „Ruszajcie, przeprawcie się szybko przez rzekę”. 22  Dawid oraz wszyscy towarzyszący mu ludzie natychmiast ruszyli i przeprawili się przez Jordan. Wszyscy zdążyli go przekroczyć, zanim się rozwidniło. 23  Gdy Achitofel zobaczył, że nie postąpiono zgodnie z jego radą, osiodłał osła i pojechał do domu w swoim rodzinnym mieście+. Wydał polecenia domownikom+, po czym się powiesił+. Umarł i pochowano go w grobowcu jego przodków. 24  Tymczasem Dawid udał się do Machanaim+, natomiast Absalom razem ze wszystkimi Izraelitami przeprawił się przez Jordan. 25  W miejsce Joaba+ Absalom postawił na czele wojska Amasę+. Amasa był synem Izraelity o imieniu Jitra oraz Abigail+, córki Nachasza, siostry Cerui, matki Joaba. 26  Absalom z Izraelitami rozłożyli się obozem w ziemi Gilead+. 27  Gdy tylko Dawid przybył do Machanaim, Szobi, syn Nachasza z ammonickiej Rabby+, i Machir+, syn Ammiela z Lo-Debar, oraz Gileadczyk Barzillaj+ z Rogelim 28  przynieśli łóżka, misy, gliniane naczynia, pszenicę, jęczmień, mąkę, prażone ziarno, bób, soczewicę, suszone nasiona, 29  miód, masło, owce i ser*. Przynieśli to wszystko dla Dawida i jego ludzi+, bo powiedzieli: „Na tym pustkowiu ludzie są głodni, zmęczeni i spragnieni”+.

Przypisy

Lub „obie ręce ma słabe”.
Lub „i rozgoryczeni w duszy”.
Lub „jamie; wąwozie”.
Lub „nakazał”.
Możliwe też „na pustynnych równinach”.
Dosł. „zostać pochłonięci”.
Dosł. „ser krowi”.

Komentarze

Multimedia