Przejdź do zawartości

Czy Biblia może mi pomóc, kiedy jestem przygnębiony?

Czy Biblia może mi pomóc, kiedy jestem przygnębiony?

Biblijna odpowiedź

 Tak, ponieważ najlepsza pomoc pochodzi od „Boga, który pociesza przygnębionych” (2 Koryntian 7:6, Współczesny przekład).

Jaką pomoc Bóg zapewnia przygnębionym

  •   Siły. Bóg pocieszy cię nie przez usunięcie wszystkich twoich problemów, lecz przez udzielenie ci sił do radzenia sobie z nimi — w odpowiedzi na twoje modlitwy (Filipian 4:13). Możesz być pewien, że chętnie cię wysłucha, ponieważ Biblia mówi: „Jehowa jest blisko tych, którzy serce mają złamane, a zdruzgotanych na duchu wybawia” (Psalm 34:18). W gruncie rzeczy usłyszy twoje wołania o pomoc nawet wtedy, gdy nie potrafisz ubrać swych uczuć w słowa (Rzymian 8:26, 27).

  •   Przykłady. Jeden z pisarzy biblijnych modlił się do Boga: „Wołam do Ciebie z głębin mej rozpaczy”. Psalmista ten czerpał pociechę ze świadomości, że Bóg jest gotów przebaczać nasze winy. Powiedział do Niego: „Gdybyś spisywał nasze grzechy, któż uniknąłby potępienia? Ale ty nam przebaczasz, abyśmy byli przejęci lękiem przed Tobą” (Psalm 130:1, 3, 4, Good News Translation).

  •   Nadzieja. Bóg zapewnia nam pociechę już teraz, a ponadto przyrzekł także usunąć wszelkie problemy będące przyczyną przygnębienia. Kiedy urzeczywistni tę obietnicę, „nie będzie się w umyśle wspominać rzeczy dawniejszych [również przygnębienia] ani nie przyjdą one do serca” (Izajasza 65:17).

 Uwaga: Co prawda Świadkowie Jehowy cenią te pomoce zapewniane przez Boga, ale w wypadku choroby takiej jak depresja korzystają też z opieki medycznej (Marka 2:17). Nie propagują jednak żadnej określonej metody leczenia. Uważają, że każdy powinien podejmować w takich sprawach osobiste decyzje.