Przejdź do zawartości

Czy Biblia może mi pomóc, kiedy jestem przygnębiony?

Biblijna odpowiedź

 Tak, ponieważ najlepsza pomoc pochodzi od „Boga, który pociesza przygnębionych” (2 Koryntian 7:6, Współczesny przekład).

Jaką pomoc Bóg zapewnia przygnębionym

  •   Siły. Bóg pocieszy cię nie przez usunięcie wszystkich twoich problemów, lecz przez udzielenie ci sił do radzenia sobie z nimi — w odpowiedzi na twoje modlitwy (Filipian 4:13). Możesz być pewien, że chętnie cię wysłucha, ponieważ Biblia mówi: „Jehowa jest blisko tych, którzy serce mają złamane, a zdruzgotanych na duchu wybawia” (Psalm 34:18). W gruncie rzeczy usłyszy twoje wołania o pomoc nawet wtedy, gdy nie potrafisz ubrać swych uczuć w słowa (Rzymian 8:26, 27).

  •   Przykłady. Jeden z pisarzy biblijnych modlił się do Boga: „Wołam do Ciebie z głębin mej rozpaczy”. Psalmista ten czerpał pociechę ze świadomości, że Bóg jest gotów przebaczać nasze winy. Powiedział do Niego: „Gdybyś spisywał nasze grzechy, któż uniknąłby potępienia? Ale ty nam przebaczasz, abyśmy byli przejęci lękiem przed Tobą” (Psalm 130:1, 3, 4, Good News Translation).

  •   Nadzieja. Bóg zapewnia nam pociechę już teraz, a ponadto przyrzekł także usunąć wszelkie problemy będące przyczyną przygnębienia. Kiedy urzeczywistni tę obietnicę, „nie będzie się w umyśle wspominać rzeczy dawniejszych [również przygnębienia] ani nie przyjdą one do serca” (Izajasza 65:17).

 Uwaga: Co prawda Świadkowie Jehowy cenią te pomoce zapewniane przez Boga, ale w wypadku choroby takiej jak depresja korzystają też z opieki medycznej (Marka 2:17). Nie propagują jednak żadnej określonej metody leczenia. Uważają, że każdy powinien podejmować w takich sprawach osobiste decyzje.