Księga Rodzaju 9:1-29

9  Bóg pobłogosławił Noego i jego synów i powiedział do nich: „Bądźcie płodni, stańcie się liczni i napełnijcie ziemię+.  Wszelkie zwierzęta dzikie i domowe, wszelkie stworzenia latające pod niebem, wszystko, co się porusza po ziemi, i wszelkie ryby morskie będą się was bać i przed wami drżeć. Będziecie nad nimi panować+.  Wszystkie zwierzęta żyjące na ziemi mogą wam służyć za pokarm+. Daję wam je wszystkie, tak jak dałem wam zieloną roślinność+.  Tylko mięsa z jego krwią — jego życiem*+ — nie wolno wam jeść+.  Ponadto będę się domagał zapłaty za waszą krew* — pociągnę do odpowiedzialności każde żywe stworzenie, które przeleje waszą krew, i każdego człowieka, który odbierze życie swojemu bratu+.  Jeżeli ktoś przelewa krew człowieka, to jego krew też zostanie przelana przez człowieka+, bo uczyniłem człowieka na swój obraz*+.  A wy bądźcie płodni, stańcie się liczni i zaludnijcie ziemię”+.  Potem Bóg powiedział do Noego i jego synów:  „Zawieram teraz przymierze z wami+ i waszym potomstwem, 10  i ze wszystkimi zwierzętami*, które wyszły z arki: z ptakami, zwierzętami domowymi i dzikimi zwierzętami, które były z wami — ze wszystkimi zwierzętami na ziemi+. 11  Tak, zawieram z wami przymierze: Już nigdy wody potopu nie zniszczą wszystkich istot żywych*, już nigdy nie będzie potopu, który by obrócił ziemię w ruinę”+. 12  Następnie Bóg dodał: „To jest znak przymierza, jakie zawieram z wami i każdym żywym stworzeniem*, które jest z wami. Przymierze to będzie trwać przez wszystkie przyszłe pokolenia. 13  Rozpościeram tęczę na obłoku, żeby służyła za znak przymierza między mną a ziemią. 14  Za każdym razem, gdy sprowadzę obłok nad ziemię i na obłoku pojawi się tęcza, 15  na pewno przypomnę sobie o przymierzu, które zawarłem z wami i wszelkiego rodzaju żywymi stworzeniami*. I nigdy więcej wody potopu nie zniszczą wszystkich istot żywych*+. 16  Kiedykolwiek tęcza pojawi się na obłoku, na pewno ją zobaczę i przypomnę sobie o wiecznym przymierzu między Bogiem a wszelkiego rodzaju żywymi stworzeniami* na ziemi”. 17  I Bóg powtórzył Noemu: „To jest znak przymierza, które zawieram z wami i każdym żywym stworzeniem* znajdującym się na ziemi”+. 18  Razem z Noem z arki wyszli jego synowie: Sem, Cham i Jafet+. Później Cham został ojcem Kanaana+. 19  Ci trzej byli synami Noego i od nich wywodzą się wszyscy ludzie, którzy zasiedlili ziemię+. 20  Noe zajął się rolnictwem i zasadził winnicę. 21  Gdy pewnego dnia pił wino, upił się i położył się nagi w swoim namiocie. 22  Cham, ojciec Kanaana, zobaczył nagiego ojca i opowiedział o tym dwóm swoim braciom, którzy byli na zewnątrz. 23  Sem i Jafet wzięli więc płaszcz, zarzucili go sobie na ramiona, weszli tyłem i zakryli nagiego ojca. Ponieważ twarze mieli odwrócone, nie widzieli go nagiego. 24  Kiedy Noe wytrzeźwiał i się obudził, dowiedział się, co mu zrobił jego najmłodszy syn. 25  Wtedy powiedział: „Niech będzie przeklęty Kanaan+. Niech się stanie najniższym niewolnikiem swoich braci”+. 26  I dodał: „Niech będzie wysławiany Jehowa, Bóg Sema. Niech Kanaan stanie się niewolnikiem Sema+. 27  Niech Bóg da Jafetowi rozległą przestrzeń. Niech mieszka on w namiotach Sema. Niech Kanaan stanie się również jego niewolnikiem”. 28  Noe żył po potopie jeszcze 350 lat+. 29  Tak więc Noe przeżył 950 lat i umarł.

Przypisy

Lub „duszą”.
Lub „za krew waszych dusz”.
Dosł. „na obraz Boży”.
Lub „duszami żyjącymi”.
Dosł. „wszelkiego ciała”.
Lub „każdą duszą żyjącą”.
Lub „każdą duszą żyjącą spośród wszelkiego ciała”.
Dosł. „wszelkiego ciała”.
Lub „każdą duszą żyjącą spośród wszelkiego ciała”.
Dosł. „wszelkim ciałem”.

Komentarze

Multimedia