Pierwszy List do Koryntian 2:1-16

2  Bracia, kiedy więc do was przyszedłem przekazać wam świętą tajemnicę+ Bożą, nie zamierzałem robić na was wrażenia swoją mową+ lub mądrością.  Postanowiłem skupić się na Jezusie Chrystusie, i to straconym na palu+.  Przyszedłem do was ogarnięty słabością, z lękiem i wielkim drżeniem.  To, co mówiłem i głosiłem, nie sprowadzało się do perswazji i mądrych słów, lecz było przejawem działania ducha i mocy Bożej+,  tak by wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale właśnie na mocy Bożej.  Przekazujemy mądrość dojrzałym+, ale nie mądrość tego świata* ani władców tego świata*, których czeka koniec+.  Przekazujemy mądrość Bożą wyrażoną w świętej tajemnicy+, mądrość ukrytą — to, co przed wiekami* Bóg z góry zamierzył z myślą o naszej chwale.  Mądrości tej nie poznał żaden z władców tego świata*+, bo gdyby ją znali, nie straciliby na palu Pana godnego chwały.  Jak napisano: „Oko nie widziało, ucho nie słyszało ani nikomu przez myśl nie przeszło*, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go kochają”+. 10  Nam jednak Bóg to wyjawił+ przez swojego ducha+. Duch przecież zgłębia wszystko, nawet głębokie zagadnienia związane z Bogiem*+. 11  Bo kto z ludzi wie, co się kryje w człowieku, oprócz ducha, który jest w jego wnętrzu? Tak samo spraw związanych z Bogiem nie może zgłębić nikt oprócz ducha Bożego. 12  A my nie otrzymaliśmy ducha świata, ale ducha, który pochodzi od Boga+. Dzięki temu możemy rozumieć wszystko, czym On nas życzliwie obdarzył. 13  I nie mówimy o tych sprawach słowami, które dyktuje mądrość ludzka+, lecz takimi, których uczy duch+. Sprawy duchowe wyjaśniamy* duchowymi słowami. 14  Ale człowiek cielesny* nie przyjmuje tego, co pochodzi od ducha Bożego, bo uważa to za głupotę. Nie może tego poznać, bo takie sprawy należy rozsądzać z duchowego punktu widzenia. 15  Natomiast człowiek duchowy potrafi rozsądzić wszystko+. Jednak jego samego nikt z ludzi nie potrafi osądzić. 16  Bo „kto poznał umysł Jehowy*, żeby mógł Go pouczać?”+. Ale my mamy umysł Chrystusowy+.

Przypisy

Lub „systemu rzeczy; epoki”. Zob. Słowniczek pojęć, hasło „System rzeczy”.
Lub „systemu rzeczy; epoki”. Zob. Słowniczek pojęć, hasło „System rzeczy”.
Lub „systemami rzeczy; epokami”. Zob. Słowniczek pojęć, hasło „System rzeczy”.
Lub „systemu rzeczy; epoki”. Zob. Słowniczek pojęć, hasło „System rzeczy”.
Lub „nie zrodziło się w sercu”.
Lub „głębokie sprawy Boże”.
Lub „łączymy”.
Lub „fizyczny”.

Komentarze

Multimedia