Hopp til innhold

Holocaust – hvorfor skjedde det? Hvorfor hindret ikke Gud det?

Mange som stiller disse spørsmålene, har lidd store personlige tap og søker ikke bare svar, men også trøst. Andre betrakter holocaust som toppen av menneskelig ondskap og synes det er vanskelig å tro på Gud.

Vanlige misforståelser om Gud og holocaust

Myte: Det er galt å spørre hvorfor Gud tillot holocaust.

Fakta: Mennesker med en sterk tro har spurt hvorfor Gud tillater det onde. Profeten Habakkuk, for eksempel, spurte Gud: «Hvorfor tillater du at vold, lovløshet, forbrytelser og grusomheter sprer seg overalt?» (Habakkuk 1:3, Contemporary English Version) I stedet for å irettesette Habakkuk sørget Gud for at de spørsmålene han stilte, ble nedskrevet i Bibelen, slik at alle kunne lese dem.

Myte: Gud bryr seg ikke om menneskenes lidelser.

Fakta: Gud hater ondskap og de lidelsene det fører med seg. (Ordspråkene 6:16–19) På Noahs tid følte Gud seg «såret i sitt hjerte» på grunn av all den vold som spredte seg på jorden. (1. Mosebok 6: 5, 6) Og han syntes uten tvil også at det var forferdelig vondt å være vitne til holocaust. – Malaki 3:6.

Myte: Holocaust var Guds straff over jødene.

Fakta: Gud tillot riktignok at Jerusalem ble ødelagt av romerne i det første århundre. (Matteus 23:37 til 24:2) Men etter den tid har Gud ikke skilt ut noen etnisk gruppe for å vise den spesiell velvilje eller straffe den. I Guds øyne er det «ingen forskjell på jøde og greker». – Romerne 10:12.

Myte: Hvis det fantes en kjærlig og allmektig Gud, ville han ha forhindret holocaust.

Fakta: Gud er aldri årsak til lidelser, men i noen tilfeller tillater han dem i en periode. – Jakob 1:13; 5:11.

Hvorfor tillot Gud holocaust?

Gud tillot holocaust av samme grunn som han har tillatt all menneskelig lidelse: for at viktige stridsspørsmål som ble reist for lenge siden, skal bli avgjort. Bibelen viser tydelig at det er Djevelen, ikke Gud, som styrer verden nå. (Lukas 4:1, 2, 6; Johannes 12:31) Her er to grunnleggende fakta fra Bibelen som kan være med på å forklare hvorfor Gud tillot holocaust:

  1. Gud skapte menneskene med en fri vilje. Gud fortalte de første menneskene, Adam og Eva, hva han ventet av dem, men han tvang dem ikke til å være lydige. De valgte at de selv ville bestemme hva som var godt og ondt, og det dårlige valget deres – og lignende valg som folk har truffet opp gjennom historien – har fått fryktelige konsekvenser for menneskeheten. (1. Mosebok 2:17; 3:6; Romerne 5:12) Det er som det sies i boken Statement of Principles of Conservative Judaism: «En stor del av verdens lidelser er et direkte resultat av vårt misbruk av den frie vilje vi har fått.» Gud har ikke tatt fra oss mennesker vår frie vilje, men har i stedet gitt menneskene tid til å prøve å ordne opp i forholdene på jorden uavhengig av ham.

  2. Gud kan og vil oppheve alle de skadelige virkningene av holocaust. Gud lover at millioner som har dødd, deriblant holocaustofre, skal få livet tilbake. Han vil også fjerne den smerten som holocaustoverlevende føler på grunn av grusomme minner. (Jesaja 65:17; Apostlenes gjerninger 24:15) Guds kjærlighet til menneskene er en garanti for at han kommer til å oppfylle disse løftene. – Johannes 3:16.

Mange av dem som opplevde holocaust, klarte å bevare sin tro og finne en mening med livet fordi de forstod hvorfor Gud har tillatt ondskap, og hvordan han har til hensikt å oppheve virkningene av det onde.