Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Lidelser – en straff fra Gud?

Lidelser – en straff fra Gud?

LUZIA HALTER PÅ DEN VENSTRE FOTEN. Da hun var liten, fikk hun polio, en svært smittsom sykdom som angriper kroppens nervesystem. Da Luzia var 16 år, jobbet hun for en dame som sa til henne: «Gud straffer deg med lammelser fordi du har vært ulydig og slem mot moren din.» Mange år senere husker Luzia fortsatt hvor knust hun ble på grunn av denne kommentaren.

DA DAMARIS FIKK VITE AT HUN HADDE KREFT I HJERNEN, spurte faren henne: «Hva har du gjort, siden dette skjer med deg? Du må ha gjort noe veldig galt. Det er derfor Gud straffer deg.» Det han sa, såret henne dypt.

Tanken om at sykdom er en straff fra Gud, er ikke ny. Boken Manners and Customs of Bible Lands sier at på Jesu tid trodde mange at «sykdommer kom av at den som var syk, eller en av slektningene hans, hadde syndet, og at sykdommen ble sendt som en straff for den synden». Og boken Medieval Medicine and the Plague sier at i middelalderen «trodde noen at Gud sendte pest for å straffe dem for syndene deres». Var det at millioner av mennesker døde av pest i Europa på 1300-tallet, en måte Gud straffet onde mennesker på? Eller var det en bakterieinfeksjon som var årsak til pesten, slik medisinsk forskning har slått fast i senere tid? Noen lurer kanskje på: Bruker Gud virkelig sykdom for å straffe folk for syndene deres? *

TENK OVER DETTE: Hvorfor skulle Jesus helbrede syke mennesker hvis sykdommene deres var en straff fra Gud? Ville han ikke da ha undergravd Guds rett og rettferdighet? (Matteus 4:23, 24) Jesus ville aldri ha motarbeidet Gud. Jesus sa jo: «Jeg gjør alltid det som gleder ham», og «jeg [gjør] akkurat som min Far har gitt meg påbud om å gjøre». – Johannes 8:29; 14:31.

Bibelen viser tydelig at Jehova Gud «aldri er urettferdig». (5. Mosebok 32:4) Gud ville for eksempel aldri ha forårsaket en flyulykke – der hundrevis av uskyldige mennesker mistet livet – for å straffe en av dem som var om bord! I harmoni med Guds rettferdighet sa Abraham, som var en trofast tjener for Gud, at Gud aldri ville «rive bort den rettferdige sammen med den onde». Han sa at det ville være «utenkelig». (1. Mosebok 18:23, 25) Bibelen sier også: «Gud handler ikke ondt» – han gjør ikke «noe som er galt». – Job 34:10–12.

HVA BIBELEN LÆRER OSS OM LIDELSER

Når vi opplever vonde ting, er det ikke fordi Gud straffer oss for en synd vi har begått. Jesus var veldig tydelig på dette da han og disiplene hans så en mann som hadde vært blind fra fødselen av. «Disiplene spurte Jesus: ‘Rabbi, hvem har syndet, denne mannen eller foreldrene hans, siden han ble født blind?’ Han svarte: ‘Verken denne mannen eller foreldrene hans har syndet.’» – Johannes 9:1–3.

Med tanke på de feiloppfatningene som var vanlige på den tiden, må disiplene ha blitt overrasket da Jesus sa at verken mannen selv eller foreldrene hans hadde syndet på en måte som ville føre ulykke over dem. Jesus ikke bare helbredet mannen, slik at han kunne se, men han slo også bena under den uriktige oppfatningen at lidelser er en straff fra Gud. (Johannes 9:6, 7) De som  lider av alvorlige helseplager i dag, kan finne trøst i å vite at det ikke er Gud som står bak lidelsene deres.

Hvorfor skulle Jesus helbrede syke mennesker hvis sykdommene deres var en straff fra Gud?

Bibelen forsikrer oss:

  • «Gud kan ikke prøves med det som er ondt, og han prøver heller ikke selv noen med det som er ondt.» (JAKOB 1:13) «Det som er ondt» – alt det vonde som har plaget menneskene i århundrer, deriblant sykdom, lidelser og død – vil snart bli fjernet.

  • Jesus Kristus «helbredet alle som var syke». (MATTEUS 8:16) Ved å helbrede alle som kom til ham, viste han hva Guds rike skal gjøre i verdensomfattende målestokk.

  • «Han [Gud] skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Sorg og skrik og smerte skal heller ikke være mer. Det som var før, er forsvunnet.» – ÅPENBARINGEN 21:3–5.

HVEM HAR SKYLDEN?

Hvorfor opplever da menneskene så mye smerte og lidelse? Det spørsmålet har folk stilt seg i mange hundre år. Hvis det ikke er Gud som står bak, hvem er det da? Disse spørsmålene blir besvart i den neste artikkelen.

^ avsn. 4 I fortiden hendte det riktignok at Gud straffet folk for konkrete synder, men det er ikke noe i Bibelen som tyder på at han nå bruker slike ting som sykdom og tragedier for å straffe folk.