Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

HVA BIBELEN SIER

Lidelse

Lidelse

Noen mener at det er Guds skyld at menneskene lider. Andre mener at han ikke bryr seg om at vi har det vondt. Men er det det Bibelen sier? Du vil kanskje bli overrasket over svaret.

Er det Guds skyld at vi lider?

«Gud handler ikke ondt.» – Job 34:12.

HVA FOLK SIER

Noen sier at alt som skjer, er Guds vilje. De mener derfor at det er Gud som er årsak til at vi lider. Når det for eksempel skjer naturkatastrofer, tror de at det er Guds måte å straffe syndere på.

HVA BIBELEN SIER

Bibelen viser tydelig at det ikke er Guds skyld at vi lider. Den sier for eksempel at når vi møter prøvelser, vil det være feil å si: «Jeg blir prøvd av Gud.» Hvorfor? Fordi ‘Gud ikke kan prøves med onde ting, og han prøver heller ikke selv noen med onde ting’. (Jakob 1:13) Det er med andre ord aldri Gud som står bak de prøvelsene vi møter, og de vonde følgene av dem. Hvis det hadde vært det, ville Gud ha vært ondskapsfull. Men «Gud handler ikke ondt». – Job 34:12.

Hvis det ikke er Gud som er årsak til at vi lider, hvem eller hva er det da? Dessverre er det mange som opplever mye vondt på grunn av andre ufullkomne mennesker. (Forkynneren 8:9) I tillegg opplever vi kanskje vanskeligheter på grunn av «tid og uforutsett hendelse» – fordi vi rett og slett er på feil sted til feil tid. (Forkynneren 9:11) Bibelen sier at når alt kommer til alt, er det «denne verdens hersker», Satan Djevelen, som er ansvarlig for at menneskene lider, for «hele verden ligger i den ondes makt». (Johannes 12:31; 1. Johannes 5:19) Det er Satans skyld – ikke Guds skyld – at menneskene har det vondt.

Bryr Gud seg om at vi lider?

«I all deres trengsel var det en trengsel for ham.» – Jesaja 63:9.

HVA FOLK SIER

Noen tenker at Gud ikke bryr seg om at vi har det vondt. En forfatter skriver for eksempel om det han kaller Guds «åpenbare mangel på medfølelse med oss når vi lider». Forfatteren hevder at hvis Gud finnes, må han se på menneskene med «kynisk likegyldighet».

HVA BIBELEN SIER

Bibelen gir et helt annet bilde av Gud. Den omtaler ham verken som kynisk eller likegyldig, men viser at det går sterkt inn på ham at vi lider – og at han snart skal sette en stopper for det. Tenk over tre trøstende sannheter som står i Bibelen.

Gud er klar over at vi lider. Helt fra menneskenes problemer oppstod, har ikke en eneste tåre blitt oversett av Jehova *, for hans øyne ser alt. (Salme 11:4; 56:8) Da hans tilbedere i gammel tid ble undertrykt, sa han: «Jeg har virkelig sett nøden hos mitt folk.» Hadde han bare en viss anelse om den situasjonen de var i? Nei, for han sa videre: «Jeg kjenner godt til de smerter de lider.» (2. Mosebok 3:7) Mange har funnet trøst i denne sannheten – at Gud er klar over alt det vonde vi opplever, også de tingene som andre ikke vet eller ikke helt forstår. – Salme 31:7; Ordspråkene 14:10.

Gud føler med oss når vi lider. Jehova Gud er ikke bare klar over at menneskene lider, men det går også sterkt inn på ham. Gud ble virkelig opprørt når hans tilbedere i gammel tid opplevde vanskeligheter. «I all deres trengsel var det en trengsel for ham», sier Bibelen. (Jesaja 63:9) Selv om Gud er uendelig mye større enn menneskene, har han medfølelse med dem som lider – som om deres smerte er i hans hjerte! Ja, «Jehova er full av inderlig hengivenhet og er medlidende». (Jakob 5:11, fotnote) I tillegg hjelper Jehova oss til å utholde de vanskelighetene vi møter. – Filipperne 4:12, 13.

Gud skal gjøre slutt på all lidelse. Ifølge Bibelen skal Gud sørge for at ikke noe menneske kommer til å lide mer. Jehova skal ved hjelp av sitt himmelske rike gjøre drastiske forandringer i situasjonen for menneskene – til det bedre. Bibelen lover at Gud «skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer; heller ikke sorg eller skrik eller smerte skal være mer. De ting som var før, er forsvunnet». (Åpenbaringen 21:4) Hva med dem som har dødd før dette skjer? Gud vil gi dem livet tilbake her på jorden, slik at de også kan glede seg over et liv uten nød og lidelse. (Johannes 5:28, 29) Vil noen bli plaget av vonde minner om ting de har opplevd tidligere? Nei, for Jehova lover: «De tidligere ting skal ikke minnes, og de skal ikke stige opp i hjertet.» – Jesaja 65:17. *

^ avsn. 13 Jehova er Guds navn ifølge Bibelen.

^ avsn. 15 Svaret på hvorfor Gud har tillatt nød og lidelse, og hvordan han skal gjøre slutt på dette, finner du i kapitlene 8 og 11 i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner.