Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Visste du dette?

Visste du dette?

Støtter arkeologien det som står i Bibelen?

Assyrerkongen Sargon II, nevnt i Jesaja 20:1

En artikkel i bladet Biblical Archaeology Review forteller at arkeologiske funn bekrefter at «minst 50» personer som er nevnt i De hebraiske skrifter, virkelig har levd. Det gjelder blant annet 14 konger i Juda og Israel, deriblant slike velkjente personer som David og Hiskia og mindre kjente konger som Menahem og Pekah. Listen inneholder også navnene på 5 faraoer og 19 konger i Assyria, Babylonia, Moab, Persia og Syria. Men det er ikke bare konger som er nevnt både i Bibelen og i arkeologiske funn. Også mindre prominente personer som øversteprester, en skriver og andre tjenestemenn er nevnt.

Det er «bred akademisk enighet» om at alle disse personenes identitet kan bekreftes, sier artikkelen. Også De kristne greske skrifter nevner selvfølgelig mange historiske personer, og når det gjelder flere av dem, finnes det arkeologisk støtte for at de har levd – for eksempel Herodes, Pontius Pilatus, Tiberius, Kaifas og Sergius Paulus.

Når forsvant løvene fra de bibelske landene?

Frise i glassert teglstein fra det gamle Babylon

Det er ikke noen ville løver i Det hellige land i dag, men løver blir nevnt rundt 150 ganger i Bibelen, noe som viser at dette var et kjent dyr for bibelskribentene. De fleste gangene nevnes løven i symbolsk sammenheng, men noen ganger fortelles det om virkelige møter med løver. For eksempel står det at Samson, David og Benaja drepte løver. (Dommerne 14:​5, 6; 1. Samuelsbok 17:​34, 35; 2. Samuelsbok 23:​20) Andre ble drept av løver. – 1. Kongebok 13:​24; 2. Kongebok 17:⁠25.

I gammel tid holdt den asiatiske løven (Panthera leo persica) til i et område som strakte seg fra Lilleasia og Hellas til Pales­tina, Syria, Mesopotamia og den nordvestlige delen av India. Løven var fryktet og respektert. Den forekom ofte i oldtidskunst i Midtøsten. Flotte glasserte teglsteinsbilder av løver prydet prosesjonsgaten i Babylon.

Korsfarere jaktet angivelig på løver i Palestina mot slutten av 1100-tallet evt. Det ser ut til at løvene ble utryddet i dette området like etter år 1300. Men det ble meldt at det ble sett løver i Mesopotamia og Syria fram til 1800-tallet og i Iran og Irak så sent som på begynnelsen av 1900-tallet.