Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Kan du stole på Bibelen?

Kan du stole på Bibelen?

«Stol ikke på råtne planker,» skrev William Shakespeare. Ja, før du trår på plankene i en trebåt, vil du nok forvisse deg om at de ikke er råtne.

SHAKESPEARES ord er i tråd med noe den vise kong Salomo i det gamle Israel skrev for omkring 3000 år siden: «En dåre tror hvert ord; kloke mennesker gir akt på sine skritt.» (Ordspråkene 14: 15, Today’s English Version) Bare en dåre, eller en uforstandig person, vil gjennom hele livet uten videre godta alt han hører, og basere sine avgjørelser og handlinger på overfladisk veiledning eller ubegrunnet lærdom. Å stole på noe eller noen som det ikke er verdt å stole på, kan få katastrofale følger og kan sammenlignes med det å trå på råtne planker. Du lurer kanskje på om det i det hele tatt finnes noen kilde til veiledning som det er verdt å stole på.

Millioner av mennesker verden over har full tillit til den gamle boken Bibelen. De setter sin lit til den for å få rettledning i livet. De baserer sine avgjørelser på de rådene den gir, og går inn for å følge dens lære i sitt liv. Trår slike personer billedlig talt på råtne planker? Svaret på det spørsmålet avhenger for en stor del av svaret på et annet spørsmål: Finnes det fornuftige grunner til å stole på Bibelen? Dette spesialnummeret av Våkn opp! tar for seg hva kjensgjerningene viser.

Hensikten med dette spesialnummeret er ikke å påtvinge deg visse synspunkter eller trosoppfatninger. Hensikten er rett og slett å presentere de vitnesbyrd som har overbevist millioner av mennesker om at Bibelen er en bok det er vel verdt å stole på. Etter at du har lest de etterfølgende artiklene, må du selv avgjøre om du kan stole på Bibelen.

Dette emnet fortjener mer enn overfladisk interesse, for hvis Bibelen virkelig er en pålitelig kilde til rettledning fra Skaperen, skylder du både deg selv og dine nærmeste å undersøke hva Bibelen har å si.

La oss først ta for oss noen enestående fakta om Bibelen, for én ting er i hvert fall sikkert: Den er virkelig en unik bok!